کمبود‌های برنامه ریزی را چگونه جبران کنیم؟

شاید بارها برایتان اتفاق افتاده باشد که با شور و اشتیاق برنامه‌ی مورد نظرتان را می‌نویسید و بعد از مدتی متوجه می‌شوید کارها آن طور که باید پیش نرفته اند.

کمبود‌های برنامه ریزی را چگونه جبران کنیم؟

 در پروسه‌ی برنامه‌ریزی ممکن است با مشکلات متعددی روبه‌رو شویم.

شاید بارها برایتان اتفاق افتاده باشد که با شور و اشتیاق برنامه‌ی مورد نظرتان را می نویسید و بعد از مدتی متوجه می شوید کارها آن طور که باید پیش نرفته اند.

در بحث برنامه‌ریزی به مجموعه فعالیت هایی که در راستای رسیدن به برنامه‌ای بهتر و منسجم تر انجام می دهید، آزمون و خطا می گوییم.  هر آزمون و خطا یک تجربه‌ی کلیدی در روند برنامه ریزی شماست. تجربه ای که نیاز به ریشه‌یابی دارد.   آزمون و خطا ما را به سمت برنامه ای ایده آل تر هدایت می کند. برنامه‌های شما نیاز به تجزیه و تحلیل دارند. با تحلیل دقیق، شما به اشکالات برنامه‌ی خود پی می‌برید و برای رفع آن‌ها برنامه را بازنویسی می­کنید.

تا حد امکان از فشرده کردن برنامه ی خود خودداری کنید. گاهی پیش می­آید که حجم کارهایتان زیاد است، بهتر است در برنامه ی خود زمان هایی را برای جبران کارهای عقب مانده در نظر بگیرید.

گروهی از شما برای جبران، انجام امور عقب مانده خود را به آخر هفته موکول می کنید این کار فرصت مرور دروس را از شما گرفته و مشکلاتتان را دوچندان می کند.  بنابراین بهتر است جبران عقب ماندگی‌های خود را به تعویق نیندازید و در همان روز آن را انجام دهید.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )