کلاس آنلاین رفع اشکال و آمادگی جهت امتحانات پایان سال

واحد آموزشگاه‌های هماهنگ با برنامه راهبردی کانون فرهنگی آموزش قلم چی در نظر دارد جهت آمادگی دانش آموزان کلیه مقاطع تحصیلی کلاس‌های آمادگی شرکت در امتحانات پایان سال برگزار نماید

کلاس آنلاین رفع اشکال و آمادگی جهت امتحانات پایان سال

واحد آموزشگاه های هماهنگ با برنامه راهبردی کانون فرهنگی آموزش قلم چی در نظر دارد جهت آمادگی دانش آموزان کلیه مقاطع تحصیلی کلاس های آمادگی شرکت در امتحانات پایان سال برگزار نماید


 • روند تدریس در این کلاس ها چگونه می باشد؟

 • این کلاس ها به صورت آموزش از طریق حل تمرین می باشد و تدریس کامل انجام نخواهد شد.


 • تعداد جلسات برای هر درس چقدر می باشد؟

برای کلیه دروس تعداد جلسات 3 زنگ خواهد بود


 • آیا برنامه تدریس دبیران برای هر زنگ مشخص می باشد؟

بله شما می توانید برنامه تدریس دبیران در هر زنگ را با دانلود فایل زمینه آن درس مشاهده نمایید


 • هزینه شرکت  در این کلاس ها چقدر می باشد؟

هزینه ثبت نام هر درس 20 هزار تومان می باشد.


 • تاریخ شروع و پایان دوره چگونه می باشد؟

دروس مختلف تاریخ شروع و پایان متفاوتی دارند اما در حالت کلی تاریخ شروع دوره 13 اردیبهشت و پایان آن 25 اردیبهشت می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 91314240-021 داخلی 5121 تماس بگیرید

علاقمندان به شرکت در این دوره می توانند برای ثبت نام به وبسایت ذیل مراجعه نمایید


 • روند تدریس در این کلاس ها چگونه می باشد؟

 • این کلاس ها به صورت آموزش از طریق حل تمرین می باشد و تدریس کامل انجام نخواهد شد.


 • تعداد جلسات برای هر درس چقدر می باشد؟

برای کلیه دروس تعداد جلسات 3 زنگ خواهد بود


 • آیا برنامه تدریس دبیران برای هر زنگ مشخص می باشد؟

بله شما می توانید برنامه تدریس دبیران در هر زنگ را با دانلود فایل زمینه آن درس مشاهده نمایید


 • هزینه شرکت  در این کلاس ها چقدر می باشد؟

هزینه ثبت نام هر درس 20 هزار تومان می باشد.


 • تاریخ شروع و پایان دوره چگونه می باشد؟

دروس مختلف تاریخ شروع و پایان متفاوتی دارند اما در حالت کلی تاریخ شروع دوره 13 اردیبهشت و پایان آن 25 اردیبهشت می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 91314240-021 داخلی 5121 تماس بگیرید

علاقمندان به شرکت در این دوره می توانند برای ثبت نام به وبسایت ذیل مراجعه نمایید

www.kelasskanoon.ir