کتاب زرد12دوره ریاضی:سوال‌های جایگزین مطابق باحذفیات کنکور1400

کتاب زرد12دوره ریاضی:سوال‌های جایگزین مطابق باحذفیات کنکور1400 است

کتاب زرد12دوره ریاضی:سوال‌های جایگزین مطابق باحذفیات کنکور1400

دانش آموزان کنکوری 1400

سلام

کتاب زرد 12 دوره کنکور رشته ریاضی در بهمن ماه چاپ شد. با توجه به حذفیات کنکور سراسری 1400 که فروردین 1400 در سایت سنجش قرار گرفت برخی از سوال های کتاب 12 دوره کنکور قابل استفاده نیست. برای آسوده خاطر کردن شما دانش اموزان عزیز و استفاده بهینه از کتاب 12 دوره کنکور ریاضی، اصلاحیه این کتاب تولید و در اختیار شما دانش آموزان قرار می گیرد. نکات زیر درباره این اصلاحیه قابل ذکر است

1- سوال و پاسخ در دو فایل مجزا قرار دارد.

2- اگر اسمی از درسی در متن اصلاحیه برده نشد بدین معنی است که در آن آزمون سوال حذفی نداشته است

3-مبنای سنجش شما در برنامه سه روز یکبار پاسخ گویی به سوال های جایگزین است. بنابرین پیشنهاد می کنم دفترچه را پرینت گرفته و به محض رسیدن به سوال حذفی سوال جایگزین آن را پاسخ دهید

4 - برنامه سه روز یکبار به زودی در سایت کانون قرار خواهد گرفت