بهترین راه ؟ فرصت­ها را دریابید!

آرام باشید. هنوز هم می‌شود کاری کرد که در فرصت باقی مانده و متناسب با سطح علمی خودتان، بهترین عملکرد و بازدهی مناسب اتفاق بیفتد.

بهترین راه ؟ فرصت­ها را دریابید!

تا کنکور وقت زیادی باقی نمانده است. حجم بالای مطالب درسی، تعداد کتاب خیلی زیاد، تکالیف درسی مدرسه، وقت کم و استرس بالا و ... ، همه و همه نگرانی­هایی ست که با آن مواجه اید و نمی­دانید از کجا شروع کنید یا باقی راه را چطور طی کنید.

به چه موضوعاتی بپردازم؟ کجاها مهم­تر است؟ چطور در این وقت کم بهترین بازدهی را داشته باشم؟

آرام باشید. هنوز هم می شود کاری کرد که در فرصت باقی مانده و متناسب با سطح علمی خودتان، بهترین عملکرد و بازدهی مناسب اتفاق بیفتد.

بازیابی بهترین راه است! باید از اشکالات و اشتباهاتم درس بگیرم و نکات آنها را بیاموزم تا دیگر تکرار نشوند. باید سوالهای مهم و ضروری، مناسب با سطح درسی خودم را بشناسم. باید غیبت هایم را جبران کنم و سوالات مهم آن آزمونها را تمرین کنم. باید...

اما در این وقت کم چطور همه این اطلاعات را جمع آوری کنم؟ نگران نباشید. شما قبلاً این کار را انجام داده اید! و ما هم به شما کمک کرده ایم! «جزوه هوشمند شخصی» کتابی مخصوص شما تنها در یک نسخه که با کمک مشاوره آموزشی( هوش انسانی) و داده های کامپیوتری (هوش مصنوعی)  قابل تهیه است. این کتاب مناسب ترین و ضروری ترین سوالات را برای شما یکجا گردآوری کرده است:

  • 1. سوالاتی که اشتباه جواب داده اید.

2. سوالاتی که درست جواب داده­اید اما دشوار هستند و حاوی نکاتی می­باشند که ممکن است فراموششان کنید.

3. سوالات آسانی که آنها را سفید گذاشته اید! و می توانید نکته های آن را یاد بگیرید.

4. حتی اگر در آزمونی غیبت کرده اید، سوالهایی را متناسب با سطح درسی­تان، انتخاب کرده و در جزوه هوشمندِ شخصی­تان قرار داده ایم.


برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )