تمرکز، گل سرسبد بوستان پروژه‌ی هفتم شماست

دانش‌آموزان پرتلاش دهمی و یازدهمی، سلام. امیدوارم سال 1400 برای شما آکنده از تلاش و پیشرفت‌های زیبا باشد.

تمرکز، گل سرسبد بوستان پروژه‌ی هفتم شماست

خیزی نو برای آفرینش‌های زیبا در بهار رویایی

میرحسن حسینی

دانش‌آموزان پرتلاش دهمی و یازدهمی، سلام. امیدوارم سال 1400 برای شما آکنده از تلاش و پیشرفت‌های زیبا باشد.

اطمینان دارم از دوران طلایی نوروز به خوبی استفاده کردید. می‌توان آرامش مثال‌زدنی حاصل از تثبیت و تقویت نقاط قوت و پوشش حفره‌ها و شکاف‌های یادگیری را در چهرهایتان به نظاره نشست. درود بر این همه پیشرفت.

پیش رویتان، بوستان زیبای پروژه‌ی 7 نمایان است. اکنون زمان ادامه‌ی پیشروی درس‌ها در نیم‌سال دوم است و باید درس هر روز را در همان روز مطالعه و تمرین کنید. در درس‌های محاسباتی باید دست به قلم شده و مسئه حل کنید.

برای درخشش در پروژه‌ی 7، تمرکز مهم است. سراغ منابع متعدد نروید. با منبع مطالعاتی که شامل چکیده‌ی آموزشی، تست‌های آزمون سراسری و نیز پرسش‌های تألیفی از آزمون‌های برنامه‌ای کانون و متن کتاب‌های درسی هست، مطالعات زیبای خود را پیش ببرید.

برای اینکه در هفته‌ی دوم آزمون‌های برنامه‌ای نیز قدرتمند مطالعه کنید، حضور در آزمون‌های هدف‌گذاری هفته‌ی اول سودمند خواهد بود. ساعت مطالعه‌ی خود را همسو با توانایی‌ها و واقعیت‌های مطالعاتی خویش افزایش دهید تا بتوانید از فرصت ایجاد شده برای حل تست‌های بیشتر بهره بگیرید.

سرشار از بهترین باشید.