دوشنبه‌ها با کتاب - 11 اسفند

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه‌ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می‌پردازیم.

دوشنبه‌ها با کتاب - 11 اسفند

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می پردازیم.

در مطلب این هفته سعی شده است تا با توجه به شروع نیم سال دوم و دوران طلایی نوروز ، کتاب های مناسب این ایام به شما معرفی شوند.

شما می توانید تا 24 ساعت بعد از بارگذاری این مطلب ، کتاب های درج شده در جدول زیر را با تخفیف 35 درصدی از سایت کانون بوک تهیه کنید.ورود به سایت کانون بوک kanoonbook.ir


دوازدهم تجربی

کتاب جمع بندی دوازدهم تجربی

دوازدهم انسانی

کتاب 100 درک مطلب عربی

دوازدهم ریاضی

کتاب جدید آبی هندسه پایه

هنر

مجموعه کتاب‌های آموزش کنکور هنر ، درک عمومی هنر

منحصرا زبان

کتاب آبی پیمانه‌ای زبان تخصصی

عمومی

کتاب سه سطحی فارسی دوازدهم


یازدهم ریاضی

کتاب سه سطحی شیمی 2

یازدهم تجربی

کتاب سه سطحی ریاضی 2

یازدهم انسانی

کتاب سه‌سطحی فارسی 2

دهم تجربی

کتاب 500 سوال امتحانی زیست‌شناسی

دهم انسانی

کتاب سه‌سطحی ریاضی و آمار 1

دهم ریاضی

کتاب آبی شیمی 1


نهم

کتاب هماهنگ استانی علوم تجربی

هشتم

کتاب آبی زبان انگلیسی هشتم

هفتم

کتاب کار فارسی مقطع هفتم


ششم دبستان

کتاب آبی پیمانه‌ای علوم ششم دبستان

پنجم دبستان

کتاب سه سطحی هدیه‌‌های آسمان و مطالعات اجتماعی پنجم دبستان-

چهارم دبستان

کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

سوم دبستان

کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان سوم دبستان

دوم دبستان

کتاب پرتکرار علوم دوم دبستان

پیش دبستانی

کتاب مارپیچ‌ها یا مازدوازدهم هنرستان

کتاب آبی پیمانه‌ای شایستگی‌های غیرفنی

یازدهم هنرستان

کتاب جامع حسابداری یازدهم هنرستان

دهم هنرستان

کتاب جامع نقشه‌کشی معماری دهم هنرستان

6/1/2023 7:32:53 PM
Menu