کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

درکتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان چهارم دبستان تعداد 300 سوال در قالب سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر آورده شده است.

کتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی و هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

درکتاب سه سطحی مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمان چهارم دبستان تعداد 300 سوال در قالب سه سطح نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر آورده شده است. این کتاب مطابق با کتاب درسی و به ترتیب درس های کتاب درسی چیده شده است. در ابتدای کتاب سوالات درس مطالعات اجتماعی و در ادامه سوالات درس هدیه های آسمان را داریم. با توجه به ماهیت این دو درس که اغلب مطالب باید به خاطر سپرده شود و نیاز است که دانش آموز تمام محتوای کتاب را به صورت سوال یاد بگیرد نیاز است که این کتاب در کنار کتاب درسی برای تمرین بیشتر استفاده شود.

کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان دارای 22 درس و کتاب هدیه‌های آسمان دارای 19 درس است.

93 سوال نسبتاً دشوار

100 سوال دشوار

107 سوال دشوارتر


ضریب توازن( بر اساس صفحه) :1 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر صفحه از کتاب درسی

ویژگی های مهم این کتاب به شرح زیر است :

ویژگی نخست، این که سؤالها، در سه سطح تنظیم شده‌اند: سؤالهای نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر. بنابراین نیمی از دانش‌آموزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانش‌آموزانی با نمره‌ی بین 14 تا 20 در مدرسه و با ترازهای بیش از 4750 در آزمونهای کانون.

سایر ویژگی‌های کتاب به صورت زیر است :

* این کتاب شامل سوالات منتخب آزمون‌های کانون در طول سه سال گذشته است.همه ی سوالات به دانش آموز کمک می کنند تابتواند کلیه مفاهیم کتاب درسی را به خوبی به ذهن بسپارد.

*سوالات براساس سطح دشواری چیده شده‌اند. تعیین میزان دشواری سوالات براساس داده‌های آماری آزمون‌های کانون است و مطابق با سلیقه مولف چیده نشده است.پس اعتماد دانش آموز به سطح دشواری سوالات بیشتر است زیر براساس نظر یک یا چند نفر مشخص نشده است.

* کنار هر سوال داده‌های آماری وجود دارد که نشان می‌دهد هر سوال مربوط به کدام آزمون است. چند درصد دانش آموزان برای پاسخ دادن به سوال مراجعه کرده‌اند و چند درصد از این افراد توانسته‌اند پاسخ درست به سوال بدهند.

*همه‌ی سوالات دارای پاسخ تشریحی کامل هستند طوری‌که جای هیچ‌گونه ابهامی برای دانش آموز به جای نمی گذارد.

* برای تمرین این کتاب می توانید ابتدا به سوالات نسبتاً دشوار و سپس به سوالات دشوار و دشوارتر پاسخ بدهید.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/1398