کتاب کار فارسی مقطع هفتم

کتاب کار فارسی مقطع هفتم، ریز به ریز لغات و مفاهیم کتاب‌های درسی را با درس‌نامه‌ها و انواع پرسش‌های چهارگزینه‌ای و تشریحی بررسی می‌کند

کتاب کار فارسی مقطع هفتم

کتاب‌ کار فارسی مقطع هفتم، ریز به ریز لغات و مفاهیم کتاب‌های درسی را با درس‌نامه‌ها‌ و انواع پرسش‌های چهارگزینه‌ای و تشریحی بررسی می‌کند و به دانش‌آموز امکان می‌دهد همه‌ی دانسته‌های خود را به چالش بکشد. هم‌چنین این ویژگی کتاب باعث شده است دانش‌آموز پس از مطالعه‌ و پاسخ‌دادن به پرسش‌ها، از دیگر کتاب‌های مشابه بی‌نیاز باشد. این کتاب مورد تأیید سازمان آموزش‌وپرورش نیز قرار گرفته است.


در این کتاب پیمانه‌ها کاملاً جزئی است. همه‌ی انواع تیپ‌های واژه و املا و تاریخ ادبیات و انواع و اقسام دانش‌های ادبی و زبانی که دانش‌آموز در سال هفتم و پیش از این خوانده است در این کتاب محلّ پرسش بوده است، ضمن این که همه‌ی این پرسش‌ها در خدمت مفاهیم قرار گرفته است. پرسش‌ها شناسنامه‌دار است، فهرست به‌روز و کاربردی است، کتاب پاسخ تشریحی جداگانه دارد و کیفیت گرافیکی صفحات کتاب نسبت به ویرایش‌های قبلی آن بهبود یافته است. کتاب ششصد سؤال دارد.

جلد بالایی، جلد ویرایش جدید کتاب است.


این هفته می‌توانید این کتاب را با تخفیفی ویژه از سایت کانون‌بوک تهیه کنید.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/262