کتابهای درسی پربار هستند

ابتدای سال کتب همه‌ی دانش آموزان از نظر آموزشی به یک میزان ارزش دارند ولی در طول سال تحصیلی دانش آموزانی هستند که نکات مهم را به شکلی که یاد گرفته اند در حاشیه کتابهایشان یادداشت می‌کنند.

کتابهای درسی پربار هستند

در مهر ماه هر سال دانش آموزان با کتابهای جدیدشان در مدارس حضور پیدا می کنند .ابتدای سال کتب همه ی دانش آموزان از نظر آموزشی به یک میزان ارزش دارند ولی در طول سال تحصیلی دانش آموزانی هستند که نکات مهم را به شکلی که یاد گرفته اند در حاشیه کتابهایشان یادداشت می کنند و زیر جملات کلیدی هر صفحه علامت می گذارند تا موقع مرور سریعتر نکاتی را که قبلا یاد گرفته اند و به مرور فراموش کرده اند را بازیابی کنند.

این است که در پایان سال تحصیلی ارزش کتاب هر دانش آموز با دیگری متفاوت است. به دانش آموزان عزیز بخصوص دانش آموزان پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم توصیه میکنم با توجه به اینکه دوران طلایی نوروز را در پیش دارند و حتما کتابهایشان را مرور می کنند از حاشیه نویسی غافل نشوند چون همین کار به ظاهر ساده باعث میشود وزن کتاب شما از نظر علمی بیشتر شود و در مواقعی که برای مرور درسها زمان کمتری دارید به شما کمک زیادی می کند تا نکات فراموش شده را بازیابی کنید و این است که بعضی کتابها پربارتر هستند.