اره هایتان را تیز کنید

امتحانات نیم‌سال اول به پایان رسیده است و ارزیابی خوبی از عملکردتان در یک نیم‌سال تحصیلی دارید.

اره هایتان را تیز کنید

امتحانات نیم‌سال اول به پایان رسیده است و ارزیابی خوبی از عملکردتان در یک نیم‌سال تحصیلی دارید. آزمون امروز هم جمع‌بندی مباحث نیم‌سال اول است و کارنامه‌ی این آزمون وضعیت شما را در درس‌ها و مباحث هر درس به‌خوبی مشخص می‌کند.

یکی از عادت‌های «مردمان مؤثر» این است که وقتی کاری را انجام می‌دهند، گاهی آن را متوقف کنند، بایستند و بررسی دقیق و اجمالی از عملکرد خود داشته باشند. به‌اصطلاح مانند کسی که در حال بریدن یک تکه‌چوب قطور یا فلز با اره است، باید بعد از مقداری تلاش، بایستد، اره را بررسی کند، آن را تیز کند و با انرژی و توان جدید به کار خود ادامه دهد.

شما نیز اره‌هایتان را تیز کنید. نیم‌سال اول را با توجه به عملکردتان در مدرسه و آزمون‌ها بررسی کنید. نقاط قوت و ضعفتان را بشناسید و برای شروع نیم‌سال دوم تصمیم‌های مهمی بگیرید و این نیم‌سال را با توان و انرژی جدیدی شروع کنید.

مثلاً تصمیم بگیرید به‌جای بازخوانی‌های مکرر، بازیابی کنید یا برنامه‌ریزی شخصی خود را در دفتر برنامه‌ریزی بنویسید یا خود را با برنامه‌ی راهبردی، بیشتر هماهنگ کنید.

منبع :