با آزمون‌های هدف‌گذاری جریان را به انباشت تبدیل کنید

کار ویژه‌ی امسال کانون، برگزاری آزمون‌های هدف‌گذاری بین هر دو آزمون است.

با آزمون‌های هدف‌گذاری جریان را به انباشت تبدیل کنید


کار ویژه‌ی امسال کانون، برگزاری آزمون‌های هدف‌گذاری بین هر دو آزمون است. برای افزایش بازخوردهای مؤثر به دانش‌آموزان با توجه به فضای آموزشی جاری و اطمینان از آموزش‌های درست و دوری از نگرانی‌ بابت یادگیرهای نادرست، در پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی اول، از درس‌های منتخب در قالب مجموعه‌های 10‌سؤالی (به‌جز زیست کنکوری که 20‌سؤالی است) آزمون گرفته می‌شود.

با حضور در آزمون‌های هدف‌گذاری می‌توانید به‌صورت مطلوب و استاندارد، مباحث و درس‌ها را طبقه‌بندی کنید و یک قدم بلند را با دو قدم کوتاه، با اطمینان بیشتر بردارید. با این کار، در هدف‌گذاری متبحر خواهید شد. همچنین جریان‌های مطالعاتی (ساعت مطالعه، تمرکز روی یک یا دو درس در هر آزمون برای کاهش اشتباهات یا رشد چند از ده، روش استفاده از منابع، تعادل مطالعاتی، توجه به مفاهیم کتاب درسی، چگونگی مرور مطالب و...) با افزایش بازخورد و آگاهی حاصل از حضور مستمر در این آزمون‌ها به‌مرور انباشت می‌شوند. این انباشت جریان‌ها پایه‌های دانش و مهارت شما را مستحکم‌تر می‌کند و با اطمینان بیشتری پیش می‌روید.

با جدیت در آزمون‌های هدف‌گذاری شرکت کرده و جریان‌ها را به انباشت تبدیل کنید.

6/3/2023 1:33:23 AM
Menu