فیلم حل سوالات آزمون 18مهر 99 دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

فیلم حل سوالات آزمون 18 مهر 99 دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

فیلم حل سوالات آزمون 18مهر 99 دوازدهم تجربی توسط رتبه‌های برتر

با سلام خدمت کنکوری های 1400 رشته ی تجربی

فیلم تحلیل سوالات دروس اختصاصی دوازدهم تجربی آزمون 18 مهر 99  را در ادامه مشاهده کنید. امیدواریم برایتان مفید باشد...


تحلیل درس ریاضی: محمد امین روانبخش، رتبه ی 2 کشوری کنکور تجربی 95

تحلیل درس زیست: عرفان آق، رتبه ی 2 منطقه کنکور تجربی 98

حسین اسکندری نیا، رتبه ی 22 کنکور تجربی 98

تحلیل درس فیزیک: مهدی حاتمی، رتبه ی 30 کنکور تجربی 94

تحلیل درس شیمی: محمد رسول یزدیان، رتبه ی 2 کشوری کنکور ریاضی 94

تحلیل درس عربی و ادبیات: حمیدرضا پورطالبی، رتبه 17 منطقه کنکور تجربی 97


این مطلب را به دوستان خود نیز معرفی کنید...

فایل های ضمیمه

ریاضی - سوالات 91 تا 95
ریاضی - سوالات 96 تا 100
ریاضی - سوالات 101 تا 105
ریاضی - سوالات 106 تا 110
ریاضی - سوالات 111 تا 117
ریاضی - سوالات 118 تا 120
زیست - سوالات 121 تا 125
زیست - سوالات 126 تا 130
زیست - سوالات 131 تا 135
زیست - سوالات 136 تا 140
زیست - سوالات 141 تا 145
زیست - سوالات 146 تا 150
زیست - سوالات 151 تا 155
زیست - سوالات 156 تا 160
زیست - سوالات 161 تا 165
زیست - سوالات 166 تا 170
مقدمه ی سینماتیک(پیش نیاز 10سوال اول سینماتیک)
فیزیک - سوالات 171 تا 180
فیزیک - سوالات 181 تا 190
فیزیک - سوالات 191 تا 200
فیزیک - سوالات 201 تا 210
فیزیک - سوالات 211 تا 220
ادبیات 3
ادبیات 1
عربی قسمت اول
عربی قسمت دوم
شیمی - سوالات 221 تا 225
شیمی - سوالات 226 تا 230
شیمی - سوالات 231 تا 235
شیمی - سوالات 236 تا 240
شیمی - سوالات 241 تا 245
شیمی - سوالات 246 تا 250

مطالب مرتبط

محمد امین روانبخش
ارسال شده توسط : محمد امین روانبخش