هنر یادگیری اثربخش

تابه‌حال از خود پرسیده‌اید برای کشیدن نقاشی یا خلق اثر هنری چه عواملی لازم است؟

هنر یادگیری  اثربخش

تابه‌حال از خود پرسیده‌اید برای کشیدن نقاشی یا خلق اثر هنری چه عواملی لازم است؟ قطعاً اولین گزینه، فرد نقاش است و گزینه‌ی دوم، ابزارآلاتی است که از آن‌ها استفاده می‌کند. به آنچه کمتر توجه می‌شود، پرورش هنر نقاشی است. نقاش بر اثر تلاش فراوان و تحمل رنج‌ها و تمرکز همه‌جانبه و در فرایند فراشناختی مطلوبی به نقطه‌ی برتری می‌رسد و می‌داند از چه ترکیب رنگی با چه میزان و چه مقداری استفاده کند تا منظور خود را به بهترین شکل بیان کند. حال به دنیای زیبای دانش‌آموزی برگردیم و پرسشی اساسی مطرح کنیم: آیا هنرِ چگونه، چطور، به چه میزان درس‌خواندن را برای تحقق یادگیری مطلوب در خود پرورش داده‌اید؟

1. برای موفقیت درسی، بسیاری از پیش‌داوری‌ها را باید از ذهن خارج کنید و طبق «اصل اسناد»، موفقیت‌ها را دست‌یافتنی و ناکامی‌های‌ مقطعی خود را تغییرپذیر بدانید.

2. دانش‌آموز فرایندگرا باشید، نه نتیجه‌گرا. مراحل یادگیری را با حوصله و صبوری (تمرین مهارت تاب‌آوری) مرحله‌به‌مرحله طی کنید و از زمان به‌درستی استفاده کنید و تا حصول نتیجه، هدف را دنبال کنید و با خودارزیابی، بر کار آموزشی خود به‌درستی نظارت کنید.

3. هنر یادگیری مطلوب، با تمرین و تکرار و سخت‌کوشی به دست می‌آید و چگونه درس‌خواندن و نحوه‌ی برنامه‌ریزی را به‌تدریج در طول مسیر می‌آموزید؛ به‌شرط انتخاب بسته‌ی آموزشی هدفمند و هماهنگ.

4. به برنامه‌‌ای که انتخاب کرده‌اید، ایمان داشته باشید و بدانید کلکسیونی از روش‌ها برای موفقیت وجود دارد که شاید هنوز هیچ‌کدام را تا به امروز تجربه نکرده‌اید! با اولویت‌بندی، اهداف خود را دقیق و به‌دور از اغراق، مشخص کرده و با سماجت آن‌ها را دنبال کنید.

5. بدون توجه به وضعیت آموزش در مدرسه (حضوری یا مجازی) با پذیرش واقعیت‌های زندگی، اصل خودآموزی و خودکاری را در رأس پیش‌فرض‌های ذهنی خود قرار دهید تا امسال بهتر و بیشتر از گذشته، یادگیری اثربخش داشته باشید.