لبریز اشتیاق، با تورق‌های آرامش و اطمینان

به هفته‌ی پایانی رسیدیم. اطمینان دارم اکنون بیش از هر زمان دیگری در اوج آمادگی هستی.

لبریز اشتیاق، با تورق‌های آرامش و اطمینان

به هفته‌ی پایانی رسیدیم. اطمینان دارم اکنون بیش از هر زمان دیگری در اوج آمادگی هستی. حالا که در یک قدمی کنکور و روز آزمون هستی می‌خواهم ادامه‌ی مسیر را هم با فکر و برنامه پیش بروی. شاید بگویی آیا باز هم مطالعه‌ی این همه کتاب و نکته؟ این همه در کم‌تر از یک هفته چگونه ممکن است؟

تا الان بیش از ده آزمون جمع‌بندی را به روش سه روز یک‌بار بررسی و تحلیل نموده‌ای و در وضعیت مطلوبی هستی. حال نزدیک به 50 ساعت زمان داری که به مدت 5 روز ده ساعته می‌توانی از آن بهره بگیری. در این ده ساعت، روزانه می‌توانی سه تا چهار ساعت درس‌های عمومی و شش تا هفت ساعت درس‌های اختصاصی را مرور و مطالعه کنی.

در این پنج روز قرار نیست خود را بیش از حد خسته نموده و مطالعه‌ی پراکنده و بی‌هدف داشته باشی که نتیجه‌اش آشفتگی بیش‌تر ذهن باشد. بلکه در واقع از روش کارا و سودمند "تورق سریع" بهره می‌گیری که طی آن مهم‌ترین نکات کتاب‌های درسی و دست‌نوشته‌ها را هوشمندانه از نظر می‌گذرانی. حاشیه‌نویسی‌ها، جمع‌بندی نکات و منطق حل تست‌های محاسباتی، واژه‌ها، تیترها، تصاویر، نمودارهای کتاب‌های درسی و دیگر نکات چالشی را با نگاه سریع چشمی و پردازش هماهنگ ذهنی همراه می کنی. بهتر است در درس‌های محاسباتی تعداد اندکی از مساله‌های محاسباتی تیپ‌بندی شده را نیز حل کنی. البته به شرطی که سبب خستگی نشده و بازیابی ذهنی مطالب همراه با حفظ شادابی و نشاط آن انجام شود.

لحظه‌هایت لبریز نور و روشنی

6/5/2023 7:54:28 PM
Menu