جایزه برای سه گروه دانش آموزان

دانش آموزان برتر ( دانش آموزانی که امسال در یک یا چند درس میانگین نمره‌های آزمون‌های حضوری یا غیرحضوری شان بیشتر از 60% بوده )

جایزه برای سه گروه دانش آموزان

گروه اول : دانش آموزان برتر ( دانش آموزانی که امسال در یک یا چند درس اختصاصی میانگین نمره های آزمون های حضوری یا غیرحضوری شان بیشتر از 60% بوده )

گروه دوم : قهرمانان پیوستگی ( دانش آموزانی که در آزمون های حضوری یا آزمون های غیرحضوری بدون غیبت بوده اند یا فقط یک غیبت داشته اند )

گروه سوم : دانش آموزانی که در طی سال گذشته از کانون بوک کتاب تهیه کرده اند 


جایزه چیست ؟ 

برای دانش آموزان برتر

در صورتی که در یک درس اختصاصی میانگین بیش از 60% داشته اید سی هزارتومان اعتبار خرید کتاب یا چهل هزارتومان اعتبار ثبت نام در آزمون برای خودتان یا یکی از بستگان یا آشنایانتان به انتخاب شما 

در صورتی که در دو درس اختصاصی میانگین بیش از 60% داشته اید چهل  هزارتومان اعتبار خرید کتاب یا پنجاه  هزارتومان اعتبار ثبت نام در آزمون برای خودتان یا یکی از بستگان یا آشنایانتان به انتخاب شما 

در صورتی که در سه درس اختصاصی یا بیشتر  میانگین بیش از 60% داشته اید پنجاه هزارتومان اعتبار خرید کتاب  یا شصت  هزارتومان اعتبار ثبت نام در آزمون برای خودتان یا یکی از بستگان یا آشنایانتان به انتخاب شما 


جایزه برای قهرمانان پیوستگی 

سی هزارتومان اعتبار خرید کتاب یا چهل هزارتومان اعتبار ثبت نام در آزمون برای خودتان یا یکی از بستگان یا آشنایانتان به انتخاب شما جایزه برای دانش آموزانی که درسال تحصیلی 99- 98 از کانون بوک کتاب تهیه کرده اند

 سی هزارتومان اعتبار خرید کتاب یا چهل هزارتومان اعتبار ثبت نام در آزمون برای خودتان یا یکی از بستگان یا آشنایانتان به انتخاب شما


توجه : هر دانش آموز می تواند از جایزه یکی از این گروه ها استفاده نماید . مثلا اگرمشمول جایزه دو یا سه گروه بودید می توانید امتیازی که از بقیه بیشتر است استفاده کنید .


جایزه ی دوم برای سه گروه دانش آموزان 

پس از انتخاب کتاب اول و اعمال جایزه اول ، بقیه کتاب هایی را که انتخاب می کنید را می توانید تا سقف دویست هزارتومان با تخفیف ۳۰ درصدی تهیه کنید . تخفیف برای کتاب هایی است که پس از انتخاب کتاب اول تهیه خواهید کرد.


به طور مثال : 
"فرض کنید شما دانش آموزی هستید که هم در حداقل ۱۰ ازمون بدون غیبت حضور داشته اید و هم در دو درس جزء برترها بوده اید"
شما مشمول دو جایزه می شوید
جایزه اول بابت بدون غیبت بودن ، ۳۰ هزار تومان و جایزه دوم بابت برتر بودن در دو درس به ارزش ۴۰ هزار تومان"
شما می توانید یکی از این دوجایزه را انتخاب کنید. طبیعی است که جایزه بیشتر را انتخاب می کنید


زمان استفاده جوایز چهارشنبه 21 خرداد ، پنجشنبه 22 خرداد و جمعه 23 خرداد خواهد بود .

کد جوایز برای دانش آموزان واجد شرایط پیامک خواهد شد و سپس می توانید برای استفاده از جوایز به سایت کانون بوک مراجعه کنید.


جوایز دانش آموزان بورسیه (حداقل دوبرابر جوایز اعلام شده) در هفته آینده اعلام خواهد شد. 


توجه : هزینه ارسال برای سفارش یک کتاب و بیشتر از یک کتاب تفاوتی ندارد.برای آگاهی از نحوه استفاده از جوایز اینجا کلیک کنید

4/2/2023 9:03:58 AM