برنامه راهبردی کانون در تابستان 99 برای یازدهمی‌های سال بعد

برنامه‌ی راهبردی کانون در 6 آزمون تابستان (برای دهمی‌ها که سال بعد یازدهمی خواهند شد )

برنامه راهبردی کانون در تابستان 99 برای یازدهمی‌های سال بعد

 برنامه ی راهبردی کانون  در 6 آزمون تابستان  (برای دهمی ها که سال بعد یازدهمی خواهند شد  )


به جز آزمون 27 تیر که تعیین سطح و جمع بندی درس های سال قبل شماست و نقش سکوی مقایسه را برای آزمون 4 مهر هم دارد بقیه ی آزمون ها شامل دو دفترچه ی مشترک ( از سال قبل یعنی دهم ) و دفترچه ی غیرمشترک ( از درس های انتخابی شما برای سال بعد یعنی سال یازدهم ) است .


.شما می توانید یک یا چهار کتاب از درس های یازدهم را انتخاب کنید و در طول تابستان تقریبا نصف نیم سال اول یازدهم را در طی پنج آزمون بخوانید و آزمون بدهید . به این ترتیب در آغاز سال تحصیلی هم پایه ی دهم شما قوی تر خواهد بود و هم این که قسمتی از نیم سال اول را پیش خوانی کرده اید و در آغاز سال تحصیلی ،  فعال تر و موفق تر خواهید بود  . در این جا برنامه ی 6 آزمون تابستان را توضیح می دهیم 

آزمون 27 تیر : این آزمون تعیین سطح و جمع بندی سال قبل ( دهم ) است .  در این آزمون که هم تعیین سطح است و هم نقش جمع بندی سال قبل را دارد شما از کتاب های سال قبل خود ( یعنی دهم ) امتحان می دهید . در آزمون 4 مهر هم ، محتوا و برنامه ی آزمون مشابه همین آزمون 27 تیر است . وقتی نتایج خود را در 4 مهر با 27 تیر مقایسه کنید متوجه خواهید شد که آیا در تابستان پیشرفت داشته اید ؟ و اگر پیشرفت داشته اید در کدام درس ها و چقدر ؟   

آزمون 10مرداد : یک پنجم اول از کتاب های پارسال ( دهم ) + یک پنجم (از حجم در نظرگرفته شده ی یازدهم برای تابستان ) 

آزمون 24 مرداد : یک پنجم دوم از کتاب های پارسال ( دهم ) + دو پنجم  ( از حجم درنظر گرفته شده ی یازدهم  برای تابستان )

آزمون 7 شهریور: یک پنجم سوم از کتاب های پارسال (دهم ) + سه  پنجم   ( از حجم در نظر گرفته شده ی یازدهم برای تابستان )

آزمون 21شهریور : یک پنجم چهارم از کتاب های پارسال ( دهم )+ چهار پنجم   ( از حجم در نظر گرفته شده ی یازدهم برای تابستان )  

آزمون 4 مهر : پنج پنجم ( یعنی کل کتاب های پارسال ( دهم ) که مشابه آزمون 27 تیر است و مشخص می کند در تابستان پایه ی دهم را چقدر تقویت کرده اید ) + نیمی از درس های ترم اول یازدهم البته درس های یازدهم انتخابی هستند وشما در همان درس هایی که در تابستان مطالعه کرده اید آزمون خواهید داد .