رعایت نکات مهم در دوران امتحانات و جمع بندی

در دوران امتحانات باید نکاتی را رعایت کنید. ساعت خواب خود را اصلاح کنید و سعی کنید ساعت خواب و بیداری شما منظم باشد.

رعایت نکات مهم در دوران امتحانات و جمع بندی

در دوران امتحانات باید نکاتی را رعایت کنید. ساعت خواب خود را اصلاح کنید و سعی کنید ساعت خواب و بیداری شما منظم باشد. همچنین غذا را با کیفیت بیشتر اما حجم سبک‌تر میل کنید و از غذاهای پروتئینی بیشتر استفاده نمایید. ورزش و پیاده‌روی نیز می‌تواند باعث افزایش توانمندی ذهنی و قدرت یادگیری شما بشود.

در واقع هدف از دوران جمع‌بندی و امتحانات این است که خلاصه‌ی نکات و مطالب مهم مرور شوند، فضای کنکور و امتحان برای دانش‌آموز شبیه‌سازی شود، دانش‌آموز بتواند مدیریت زمان برای پاسخگویی به سوالات را بیشتر تمرین کند و همچنین نکات فراموش شده یادآوری گردند و مشکلات علمی برطرف شوند. در بازه‌ی زمانی دوران جمع‌بندی برنامه‌ریزی شخصی اهمیت زیادی دارد تا هر دانش‌آموز با توجه به وضعیت درسی خود بتواند به مرور و جمع‌بندی مطالب بپردازد. در واقع برای این که دانش‌آموز بتواند نتیجه‌ی زحمات و مطالعات خود در طول سال تحصیلی را ببیند باید با ویژگی‌های دوران جمع‌بندی و شیوه‌ی صحیح جمع‌بندی آشنا شود.