رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (8)

اگرچه برای موفقیت، برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد.

رتبه‌های یک‌رقمی سال 98: کدام کارنامه؟ (8)

اگرچه برای موفقیت، برنامه نقش مهمی دارد، نباید از اهمیت بازخورد غافل شد. شما با شرکت در آزمون‌های برنامه‌ای کانون، بازخوردهای متنوعی را از طریق جعبه‌ابزار کارنامه دریافت می‌کنید. تحقیق جالبی نشان می‌دهد که هرچه توجه دانش‌آموزان به جعبه‌ابزار کارنامه بیشتر شود، پیشرفت تحصیلی بیشتری خواهند داشت.

سیدپارسا نشایی، رتبه‌ی 10 ریاضی از رشت

بیشترین استفاده‌ام از کارنامه‌ی اصلی بود که بعد از آزمون، آن را می‌دیدم. بیشتر پیگیر چند از ده و مقایسه با هم‌ترازها بودم. اگر در درسی چند از دهم کمتر از هدف‌گذاری‌ام بود، سعی می‌کردم روش مطالعه‌ام را عوض کنم. دومین کارنامه‌ای که استفاده می‌کردم، کارنامه‌ی بازیابی بود که از آن بیشتر در آزمون‌های جامع نیم‌سال اول و نیم‌سال دوم استفاده کردم. سؤالات کارنامه‌ی بازیابی را به همان ترتیبی که مشخص کرده بود، پاسخ می‌دادم. سؤالات قبلی را دوباره حل می‌کردم و حتماً پاسخ‌نامه را می‌خواندم تا مبادا نکته‌ای را فراموش کرده باشم. بعد از هر آزمون کارنامه‌ی اشتباهات را می‌دیدم و بی‌دقتی‌ها و سؤالات دام‌دار را بررسی می‌کردم. (پارسا 1 سال دانش‌آموز کانون بود و در 20 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


سعید قزی، رتبه‌ی 9 انسانی از سبزوار

همیشه از کارنامه‌ی اصلی استفاده می‌کردم؛ ولی کارنامه‌ی مهم‌تر برایم کارنامه‌ی اشتباهات بود. معتقد بودم اگر کارنامه‌ی اشتباهات بعد از هر آزمون بررسی نشود، ارزش عظیمی از آن آزمون نادیده گرفته شده است. اگر ما دید کلی و جامع از اشتباهات خود داشته باشیم و بتوانیم آن‌ها را رفع کنیم، ارزش آزمون بیشتر می‌شود. همیشه بعد از آزمون، حین تحلیل آزمون، به سراغ این کارنامه و سؤالاتش می‌رفتم و مبحث‌های مربوط به اشکالاتم را پیدا می‌کردم. در کارنامه‌ی اصلی، نمره‌ی درس‌ها برایم خیلی مهم بود و هر درس را با جزئیاتش بررسی می‌کردم تا ببینم روند رشدم چگونه بوده است. رتبه‌ی کشوری برایم مهم بود. اگر در درسی نمره‌ام کمتر بود، سعی می‌کردم ساعت مطالعه‌ام را بیشتر کنم و بیشتر تست بزنم و نکته‌یابی کنم. (سعید 4 سال دانش‌آموز کانون بود و در 26 آزمون برنامه‌ای کانون شرکت کرد.)


6/5/2023 9:18:51 PM
Menu