جعبه‌ابزار کارنامه، چراغ راهی برای پیشرفت

جعبه‌ابزار کارنامه شامل کارنامه‌هایی است که در بازه‌های زمانی مختلف و خاص برای شما قابل استفاده هستند.

جعبه‌ابزار کارنامه، چراغ راهی برای پیشرفت

جعبه‌ابزار کارنامه شامل کارنامه‌هایی است که در بازه‌های زمانی مختلف و خاص برای شما قابل استفاده هستند. این کارنامه‌ها هرکدام نشان‌دهنده‌ی تلاش‌هایی است که شما برای هر درس کرده‌اید و هرکدام با توجه به ویژگی‌هایی که دارند می‌توانند به شما برای برنامه ریزی بهتر در هر درس کمک کنند. شما در هر آزمون یا در هر پروژه با استفاده از این جعبه‌ابزار می‌توانید عملکرد خود را بررسی نموده و برای آینده برنامه‌ریزی کنید. به راحتی می‌توان از این کارنامه‌ها که در صفحه‌ی شخصی شما قرار داده شده‌اند استفاده کرد و کارنامه‌های موجود می‌توانند چراغ راه شما برای ادامه‌ی حرکت در مسیر پیشرفت باشند.

پس از درک موثر بودن این کارنامه‌ها به سراغ آشنایی با این کارنامه‌های مفید می‌رویم:

 سه کارنامه‌ای که در روز آزمون دریافت می‌کنید عبارتند از:

1.کارنامه‌ی اصلی: این کارنامه در روز آزمون صادر می‌شود و شامل درصد، رتبه، تراز کل و تراز هردرس می‌باشد. با استفاره از تراز هر درس می‌توانید سطح دشواری سوالات را بسنجید و بدانید با درصدی که کسب کرده‌اید در چه سطحی از آن درس قرار دارید. حتما درصدی را که به دست می‌آورید با دفتر برنامه‌ریزی خود مقایسه کنید تا به خودشناسی کامل از خودتان برسید و روش مطالعه‌ی درست را این‌گونه می‌توانید برای خودتان تثبیت کنید.

 2.کارنامه‌ی اشتباهات: این کارنامه نشان‌دهنده‌ی اشتباهات و یادگیری ناقص شماست. حتما از این کارنامه استفاده کنید تا بتوانید نقاط ضعف خودتان را به خوبی رفع کنید.

3.کارنامه‌ی هدف‌گذاری: از این کارنامه در چهار بازه‌ی زمانی می‌توان استفاده کرد.

الف: در آزمون و بعد از دریافت کارنامه‌ی کشوری: در این حالت می‌توانید یک برنامه‌ی خوب برای آزمون پیشِ رو برای خودتان بچینید.

 ب: در جمعه‌ی بین دو آزمون: در این حالت می‌توانید از تجربیات و پیشروی‌هایی که در یک هفته داشته‌اید استفاده کنید و در این هدف‌گذاری تغییراتی ایجاد کنید.

 ج: پنج‌شنبه‌ی قبل از آزمون

د: قبل از شروع آزمون (خودنگاری آغازین): در این زمان با توجه به شرایطی که دارید می‌توانید چند از ۱۰خود را یادداشت کنید.

دو کارنامه‌ای که برای دوران جمع‌بندی، آزمون‌های جامع و ایستگاه‌های جبرانی مورد استفاده‌ی فراوانی قرار می‌گیرد:

1.کارنامه‌ی مبحثی: این کارنامه پس از شرکت در چندین آزمون صادر می‌شود، به صورت مبحث‌محور می‌باشد و میزان تسلط شما را در هر مبحث نشان می‌دهد. با استفاده از این کارنامه در دوران جمع‌بندی می‌توانید برنامه‌ی دقیق‌تری برای خودتان تنظیم کنید.

2.کارنامه‌ی بازیابی: این کارنامه به صورت سوال‌محور می‌باشد و شامل سه دسته سوال است.

دسته‌ی اول: سوال‌هایی که قبلا درست پاسخ داده‌اید.

دسته‌ی دوم: سوال‌هایی که قبلا اشتباه پاسخ داده‌اید.

دسته‌ی سوم: سوال‌هایی که پاسخ نداده‌اید.

کارنامه‌های دیگر در جعبه‌ابزار کارنامه، کارنامه‌های پروژه‌ای و 5نوع‌درس می‌باشند.

کارنامه‌ی پروژه‌ای: درپایان هر پروژه مشخص می‌کند که نمره‌ی تراز شما نسبت به آغاز آن پروژه در مقایسه با پروژه ی قبلی چقدر تغییر کرده است.

کارنامه‌ی ۵نوع‌درس: این کارنامه شامل ۵ نوع دسته‌بندی می‌باشد:

نقاط قوت پایدار: درس‌هایی که در آن‌ها نسبت به هم‌ترازهایتان همیشه بهتر یا مساوی بوده‌اید (آبی و سبز).

نقاط قوت: درس‌هایی که نسبت به هم‌ترازهایتان بهتر یا مساوی با آن‌ها هستید ولی هنوز پایدار نشده‌اند (آبی، سبز، زرد).

نیاز به اندکی تلاش: درس‌های تلنگری (سبز و زرد)

درس های نوسانی: گاهی قوی،گاهی ضعیف (آبی، زرد، قرمز)

درس‌های چالشی: نسبت به هم‌ترازهایتان یک یا چند واحد نمره‌ی کمتری کسب کرده‌اید.

و اما جدیدترین کارنامه‌ای که به جعبه‌ابزار کارنامه اضافه شده است کارنامه‌ی نردبانی نام دارد. در این کارنامه می‌توانید بفهمید که به صورت شخصی در هر آزمون و هر درس با توجه به جایگاه خود و سطح دشواری سوالات با پاسخ صحیح دادن به چند سوال از ۱۰سوال می‌توانید به تراز مطلوب خود برسید. در این کارنامه چند از ۱۰و فاصله‌ی خود باترازهای بالاتر در هر آزمون را بررسی کنید و برنامه‌ریزی دقیقی برای پیشرفت خود داشته باشید.

6/5/2023 10:54:53 AM
Menu