مهرداد مردانی-فیلم حل سوالات الکتریسیته ساکن کنکور تجربی98

از فصل الکتریسیته ساکن(فیزیک یازدهم) در کنکور تجربی 98،سه سوال طراحی شده بود

مهرداد مردانی-فیلم حل سوالات الکتریسیته ساکن کنکور تجربی98

از فصل الکتریسیته ساکن(فیزیک یازدهم) در کنکور تجربی 98،سه سوال طراحی شده بود.به عبارت بهتر 10 درصد سوالات فیزیک به این فصل اختصاص یافته بود.در فیلم های زیر علاوه بر حل سوالات کنکور 98 سعی شده تا نکات تکمیلی نیز آموزش داده شود.

فایل های ضمیمه

6/5/2023 11:24:28 AM
Menu