مهرداد مردانی-فیلم حل سوالات مدارهای الکتریکی کنکورریاضی 98

از فصل جریان الکتریکی (فیزیک یازدهم) در کنکور ریاضی 98،سه سوال طراحی شده بود.در فیلم‌های زیر علاوه بر حل سوالات کنکور 98 سعی شده تا نکات تکمیلی نیز آموزش داده شود.

مهرداد مردانی-فیلم حل سوالات مدارهای الکتریکی کنکورریاضی 98

از فصل جریان الکتریکی (فیزیک یازدهم) در کنکور ریاضی 98،سه سوال طراحی شده بود.در فیلم های زیر علاوه بر حل سوالات کنکور 98 سعی شده تا نکات تکمیلی نیز آموزش داده شود.

فایل های ضمیمه

5/29/2023 8:57:28 AM
Menu