اطلاعات چگونه و از چه مراحلی به ذهن ما وارد می‌شوند؟

برخی از دانش‌آموزان به مراحل اولیه‌ی یادگیری که در آن میزان فراموشی بالاست اکتفا می‌کنند.

اطلاعات چگونه و از چه مراحلی به ذهن ما وارد می‌شوند؟

برخی از دانش‌آموزان به مراحل اولیه‌ی یادگیری که در آن میزان فراموشی بالاست اکتفا می‌کنند. در حالی که اگر می‌خواهید در کنکور یا آزمون‌های مشابه موفق باشید باید دو کار را خیلی خوب انجام بدهید:

1. رمزگردانی: اطلاعاتی را که به ذهن هوشیار شما وارد می‌شوند با یک سری علائم خاص به ذهن بسپارید. اگر این علائم مختص خودتان باشند عالی است. می‌توانید از نکته‌نویسی یا خلاصه‌نویسی به زبان و روش خودتان و با استفاده از کلیدواژه استفاده کنید.

2. تکرار: با یک بار خواندن، مطلبی وارد حافظه‌ی بلندمدت نخواهد شد، بلکه با تکرار زیاد این اتفاق خواهد افتاد.

در نتیجه وقتی در آزمون می‌خواهید مطلبی را به حافظه‌ی کوتاه‌مدت یا فعال بازیابی کنید (یعنی یادآوری موضوع با استفاده از کلیدواژه‌ها) تا بتوانید به سوالات پاسخ صحیح بدهید، کار برای شما راحت‌تر خواهد بود.