پاسخ به سوالات شما دبستانی‌ها (5)

در آزمون 15 فروردین، از مباحث نیم‌سال اول فقط سه سؤال داریم. آیا خواندن این حجم مطالب برای سه سؤال نیاز است؟

پاسخ به سوالات شما دبستانی‌ها (5)

در آزمون 15 فروردین، از مباحث نیم‌سال اول فقط سه سؤال داریم. آیا خواندن این حجم مطالب برای سه سؤال نیاز است؟

مینا سلیمانی:

آزمون 15 فروردین آخرین آزمونی است که در آن کل مطالب نیم‌سال اول مرور می‌شوند. از آن‌جا که این مطالب برای شما طی سال تحصیلی بارها مرور و تکرار شده‌اند، بر بخش زیادی از آن مسلط هستید؛ به همین دلیل قسمت بیش‌تری از سؤالات آزمون 15 فروردین را به مرور نیم‌سال دوم اختصاص داده‌ایم. به کمک کتاب نوروز این حجم از مطالب را در مدت‌زمان کوتاه مرور کنید و نتیجه‌ی خوبی را در آزمون 15 فروردین برای خود قم بزنید.

تقریباً همه‌ی درس‌های من نقاط قوت پایدار هستند اما درس تفکر و پژوهش برای من درس دشواری است. نمی‌دانم سؤالات آن از کجای کتاب درسی طراحی می‌شوند و هر چه حفظ می‌کنم هم نمی‌توانم پاسخ بدهم!

لیلا خداوردیان:

همان ‌طور که از نام درس نیز مشخص است باید بتوانید در مورد هر یک از مطالبی که در کتاب یاد می‌گیرید فکر کنید. در ابتدای هر درس آن‌چه قرار است یاد بگیرید آمده است. پیشنهاد می‌کنم برای یادگیری بهتر، آن‌ها را در وقایع اطراف خود شبیه‌سازی کنید؛ مثل پیدا کردن موقعیت‌های انتخاب بین خوب و خوب‌تر یا سعی کنید مانند یک معلم از درس‌ها سؤال طراحی کنید. خودویژگی این درس به گونه‌ای است که با حفظ کردن به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌رسید.

برای یک دانش‌آموز دوم دبستانی، بهترین برنامه برای درس خواندن در دوران نوروز چیست؟

لیلا خداوردیان:

برنامه‌ریزی هر دانش‌آموز متناسب با وضعیت درسی، سایر برنامه‌های آموزشی و... است؛ یعنی نمی‌توان یک برنامه‌ی کلی را برای تمام دانش‌آموزان سال دوم دبستان در نظر گرفت؛ ولی می‌توان نکات کلی هر برنامه را به طور خلاصه بیان کرد:

  • برنامه باید به گونه‌ای باشد که تمام موارد مانند استراحت، مطالعه، تفریح و کارهای شخصی را شامل شود.

  • زمان‌های مطالعه باید متناسب با توانمندی دانش‌آموز باشد. توصیه می‌شود حداکثر زمان مطالعه در هر نوبت بیش ‌از 50 دقیقه نباشد که همان زنگ کلاسی آن‌هاست.

  • پس از هر نوبت مطالعه زمان استراحت در نظر گرفته شود.

  • از دفتر برنامه‌ریزی برای اجرای درست برنامه کمک بگیرید.

  • برنامه‌‌ریزی به نحوی باشد که درس‌هایی که در آن‌ها ضعف وجود دارد حتماً دوره شوند و در حالت ایده‌آل تمام درس‌ها دوره شوند. کتاب نوروز با برنامه‌ریزی مشخص و متناسب این امکان را ایجاد کرده است.

  • با توجه به این نکات برای هر دانش‌آموز می‌توان برنامه‌ای متناسب نوشت؛ البته نحوه‌ی اجرای آن اهمیت زیادی دارد.

3/23/2023 4:35:31 AM