اعتمادبه‌نفس یکی از عوامل مؤثر در موفقیت

یکی از مؤثرترین عوامل در پیشرفت تراز دانش‌آموزان داشتن اعتمادبه‌نفس است.

اعتمادبه‌نفس یکی از عوامل مؤثر در موفقیت

یکی از مؤثرترین عوامل در پیشرفت تراز دانش‌آموزان داشتن اعتمادبه‌نفس است. دانش‌آموز باید به کیفیت درسی که در طول هفته خوانده و به روش صحیح و میزان تست‌هایی که حل و بررسی کرده ایمان داشته باشد و از خود مطمئن باشد که در این آزمون نسبت به آزمون قبل تلاش بیش‌تری کرده و نتیجه‌اش را نیز خواهد گرفت.

داشتن روحیه‌ی شاد و مثبت در انگیزه و باور دانش‌آموز تأثیر بسزایی دارد. هیچ گاه به خود نگویید «من صبح زود یادگیری خوبی ندارم» یا «از ۹ شب به بعد توانایی یادگیری ندارم» بلکه به خود بگویید «من صبح زود نیز درس‌ها را به‌خوبی متوجه می‌شوم» یا «۹ شب به بعد فضا برای یادگیری و مطالعه آرام‌تر و مطلوب‌تر است.»

توانایی مغز انسان و ذهن خلاق بشر را دست‌کم نگیرید. ذهن انسان می‌تواند حجم وسیعی از اطلاعات را در خود ذخیره کند. مطمئن باشید که همیشه نتیجه‌ی کار مثبت خود را خواهید دید. از ایمان به خود شروع کنید.

6/2/2023 6:31:47 PM
Menu