بر نگرانی خود غلبه کنید

اضطراب یک احساس ناخوشایند است که می‌تواند یادگیری و توانایی به یاد آوردن آن‌چه را که به‌خوبی آموخته‌اید و تمرکز حواس شما را مختل کند. برای جلوگیری از اضطراب به توصیه‌های زیر عمل کنید:

بر نگرانی خود غلبه کنید

اضطراب یک احساس ناخوشایند است که می‌تواند یادگیری و توانایی به یاد آوردن آن‌چه را که به‌خوبی آموخته‌اید و تمرکز حواس شما را مختل کند. برای جلوگیری از اضطراب به توصیه‌های زیر عمل کنید:

1- عاملی را که موجب نگرانی می‌شود شناسایی کنید و تا حد امکان از مواجهه با آن خودداری کنید.

2- پیش از مواجهه با عامل اضطراب، چندین بار به صورت نمایشی صحنه را در ذهن خود مجسم کنید و عکس‌العمل خود را آن گونه که دوست دارید تصور کنید.

3- قبل از مواجه شدن یک لیوان آب سرد بنوشید، نفس‌ عمیق بکشید و آرامش را به خود تلقین کنید.

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )