نمونه سوال امتحانی دهم گرافیک و معماری- طراحی1

درس 1 و 2 کتاب طراحی 1. رشته‌های نقشه کشی معماری و گرافیک

نمونه سوال امتحانی دهم گرافیک و معماری- طراحی1

سوالات زیر از کتاب جامع دهم هنرستان رشته نقشه کشی معماری و گرافیک، درس اول و دوم کتاب طراحی 1 انتخاب شده‌اند. پس از مطالعه آن‌ها و گزینش خود، فایل پاسخ را دانلود کنید.


1) «Design» و «Drawing» چه تفاوتی دارند؟


2) برای طراحی با چند دسته وسایل سروکار داریم؟ نام ببرید.

 

3) به طور کلی فضای طراحی راحت چه ویژگی‌هایی دارد؟

6/3/2023 5:50:46 PM
Menu