نمونه سوال امتحانی دهم معماری- ترسیم فنی و نقشه‌کشی

رشته نقشه کشی معماری درس ترسیم فنی و نقشه کشی درس اول و دوم

نمونه سوال امتحانی دهم معماری- ترسیم فنی و نقشه‌کشی

سوالات زیر از کتاب جامع دهم هنرستان رشته نقشه کشی معماری، درس اول و دوم کتاب ترسیم فنی و نقشه‌کشی انتخاب شده‌اند. پس از مطالعه آن‌ها و گزینش خود، فایل پاسخ را دانلود کنید.


1) در ترسيم متوالي نيم‌سازها‌ي يك زاويه، مي‌توان آن را به چند قسمت مساوي تقسيم كرد؟


2) یک مثلث‌ متساوی‌الاضلاع، دارای چند محور تقارن و چند مرکز تقارن است؟

6/3/2023 11:23:29 AM
Menu