نمونه سوال امتحانی دهم معماری- آشنایی با بناهای تاریخی

نمونه سوال امتحانی از درس 1 کتاب آشنایی با بناهای تاریخی- از کتاب جامع دهم هنرستان رشته نقشه کشی معماری

نمونه سوال امتحانی دهم معماری- آشنایی با بناهای تاریخی

سوالات زیر از کتاب جامع دهم هنرستان رشته نقشه کشی معماری، درس اول کتاب آشنایی با بناهای تاریخی انتخاب شده‌اند. پس از مطالعه آن‌ها و گزینش خود، فایل پاسخ را دانلود کنید.


1) در معماری گذشته، رابطه‌ی استاد – شاگردی چگونه بود؟


2) رابطه‌ی معماری گذشته و طبیعت را بنویسید.

6/3/2023 6:16:05 PM
Menu