ویژگی‌های خود را بشناسید

انسان‌ها به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردشان با هم متفاوت‌اند و این تفاوت‌ها باعث ایجاد روش‌های متنوع و مختلف می‌شود.

ویژگی‌های خود را بشناسید

انسان‌ها به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردشان با هم متفاوت‌اند و این تفاوت‌ها باعث ایجاد روش‌های متنوع و مختلف می‌شود. باید بر اساس شناختی که از خود دارید، ویژگی‌های خاص خود را پیدا کنید.

نمی‌توان برای تمام دانش‌آموزان نسخه‌ی ثابت و یکسانی تجویز کرد. دانش‌آموزان در سرعت یادگیری، روش یادگیری، ساعت مطالعه و خیلی چیزها با یکدیگر متفاوت‌اند.

مسئولیت این کار بر عهده‌ي خودتان است. باید سعی کنید تا می‌توانید بارزترین و پنهان‌ترین لایه‌های شخصیتی و ویژگی‌های خود را بیابید. باید فکر کنید و گذشته‌ی خود را بررسی کنید تا بتوانید نقاط قوت و ضعفتان را به‌خوبی شناسایی کنید. در این صورت است که می‌توانید برنامه‌ی روزانه‌ای مناسب با ویژگی‌های جسمی و روحی خود تهیه کنید.

بهترین راه برای شناخت خود «تفکر» است؛ تفکر درباره‌ی عملکرد و نتایج گذشته و خواسته‌ها یا همان اهداف کوتاه‌مدتی که می‌خواهید به آن‌ها برسید.

5/30/2023 11:40:25 AM
Menu