حیوان شناسی_اردک(قسمت ششم)

اردک پرنده‌ای است تخم‌گذار که بیشتر در آب زندگی می‌کند. این پرنده پرهای چربی دارد که در تماس با آب خیس و سنگین نمی‌شود.

حیوان شناسی_اردک(قسمت ششم)


اردک

 

اردک پرنده‌ای است تخم‌گذار که بیشتر در آب زندگی می‌کند. این پرنده پرهای چربی دارد که در تماس با آب خیس و سنگین نمی‌شود. اردک‌ها علاقه زیادی به آب دارند ولی خیلی زود هم به تغییر محیط و وضع زندگی‌شان عادت کرده و به‌ آسانی می‌توانند نبودن آب و دریاچه را با علف‌زارهای سرسبز جبران کنند.

 

خلاف دیگر انواع پرندگان اهلی جوجه‌های اردک از همان ساعت‌های اول تولد علاقه عجیبی به خوردن غذا دارند و معمولا از غذاهایی که در آب یافت می‌شود، تغذیه می‌کنند. هم‌چنین رشد جوجه اردک نسبت به دیگر پرندگان سریعتر است. 


6/1/2023 3:03:21 AM
Menu