اینفوگرافیک: فعالیت رتبه‌های زیر 1000 کنکور 98 در بخش کامنت ها

اینفوگرافیک زیر گزارش تعداد کامنت رتبه‌های زیر 1000 کنکور 98 در سطح کشور و به تفکیک استان میباشد.

اینفوگرافیک: فعالیت رتبه‌های زیر 1000 کنکور 98 در بخش کامنت ها

عملکرد دانش آموزان کانونی حائز رتبه های زیر 1000 مناطق در کنکور 98 را در ارسال کامنت یا پاسخگویی به کامنت دیگر دانش آموزان به صورت استان محور مورد بررسی جامع قرار داده ایم.

استان های برتر از نظر درصد مشارکت رتبه های زیر 1000 کانون به ترتیب خراسان شمالی با 12 درصد و ایلام، آذربایجان غربی و گلستان با 9 درصد هستند.

دانش آموزان کانونی فعال استان گیلانی از نظر تعداد کامنت ارسالی به ازای افراد فعال، با میانگین ارسال 450 کامنت به ازای هر نفر رتبه ی اول را داشتند، 

جزئیات بیشتر را در اینفوگرافیک ببینید، این نتایج از بررسی کامنت های سه سال اخیر در صفحات مختلف سایت کانون به دست آمده است.


** برای مشاهده ایفوگرافیک با کیفیت بالا لطفا فایل اصلی را از پیوست دانلود کنید.


6/8/2023 6:33:38 PM
Menu