شعر کودکانه‌ی زمین

خانم مربی میگه: زمین یه توپ گرده! توپی که دائم داره دور خودش میگرده...

شعر کودکانه‌ی زمین

خانم مربي ميگه:                      

زمين يه توپ گرده!

توپی كه دائم داره

دور خودش میگرده...

يه توپ گرد و بزرگ

«زمين» كه ميگن، اينه

به قول خانم‌ ما

اين كره زمينه

اين توپ خيلی بزرگ

دره و دريا داره

زمستون و تابستون

بهار زيبا داره

خانم رو تخته سياه 

عكس زمينو كشيد

يا سر من گيج مي‌رفت

يا كه اونم مي‌چرخيد!


منبع : مجله شهرزاد


6/1/2023 3:06:41 AM
Menu