دانلود رایگان اپلیکیشن موبایل برنامه راهبردی کانون

اپلیکیشن برنامه راهبردی کانون جهت استفاده دانش آموزان کانونی و غیرکانونی می‌باشد.

دانلود رایگان اپلیکیشن موبایل برنامه راهبردی کانون

اپلیکیشن موبایل  برنامه راهبردی کانون جهت استفاده دانش آموزان کانونی و غیرکانونی می باشد.

 دانش آموزان می توانند دروس نگاه به آینده را همراه با این اپلیکیشن یاد بگیرند و مرور کنند .


این اپلیکیشن شامل موارد زیر می باشد:


فیلم های آموزشی 3 دقیقه ای

خلاصه درس

آزمونک

10 سوال پیشنهادی

رفع اشکال

مشاوره


دانش آموزان می توانند منطبق بر برنامه آزمون های کانون از منابع مطالعاتی این اپلیکیشن استفاده کنند.


برای دریافت این اپلیکیشن می توانید 7 را به شماره 300071429 SMS کنید.


 این اپلیکیشن را در قسمت فایل های ضمیمه دانلود کنید و تیزر معرفی این اپلیکیشن (ساخته شده توسط مجید علی زلفی(آزاد)) را مشاهده کنید :

6/8/2023 7:37:53 PM
Menu