خودتنظیمی در اولین آزمون جمع بندی

خودتنظیمی در اولین آزمون جمع بندی آیا می‌توانید ذهن و فکر خود را مدیریت کنید(فراشناخت)؟آیا می‌توانید اراده و هیجانات خود را مدیریت کنید(هوش هیجانی)؟

خودتنظیمی در اولین آزمون جمع بندی

چند سوالی که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به مهارت خودتنظیمی است.

خودتنظیمی یعنی: آیا می توانید در جلسه ی آزمون یا در منزل و هنگام اجرای روش سه روز یک بار این موارد را رعایت کنید؟

آیا می توانید فکرتان را مدیریت کنید؟

آیا می توانید اراده ی خود را مدیریت کنید؟

اگر در جلسه ی آزمون چند سوال پشت سرهم سخت بود،چه کار می کنید؟ 

آیا می توانید تست های زمان بر را تشخیص دهید و کنار بگذارید؟و در پایان آزمون به سراغشان بروید؟آیا می دانید استراتژی بازگشت چیست؟ و آیا.....

کدام یک از سوال های زیر در دوران جمع بندی جزو دغدغه و یا دل مشغولی های شماست؟در کدام موضوع قوی تر هستید؟در کدام موضوع نیاز به تمرین،مشاوره و کمک اولیا،دوستان و یا پشتیبان خود هستید؟

نظرات خود را با دوستانتان سهیم شوید،به دوستانتان کمک کنید و....

یادگیری از همتایان همواره یک روش کم نظیر و کاربردی بوده است. 


خودتنظیمی در اولین آزمون جمع بندی

امروز اولین آزمون جمع بندی است بنابراین ممکن است سوال ها به نظرتان دشوارتر بیاید.

*** آیا می توانید ذهن و فکر خود را مدیریت کنید(فراشناخت)؟آیا می توانید اراده و هیجانات خود را مدیریت کنید(هوش هیجانی)؟

1) بله،در هر دو مهارت قوی هستم(هم فراشناخت و هم هوش هیجانی)

2) در فراشناخت(مدیریت فکر و قدرت تشخیص)قوی هستم. 

3) در هوش هیجانی قوی هستم(مدیریت اراده و هیجانات)

4) باید هر دو توانایی خودتنظیمی را تقویت کنم.هم مدیریت فکر(فراشناخت) و هم مدیریت هیجان و اراده(هوش هیجانی)


اگر چند سؤال‌ سخت بود،چه کار می کنید؟

***ممكن است دركنكور سراسري چند سؤال‌ متوالي و يا سؤال‌هاي چند درس،سخت باشد.دراين صورت چه واكنشي خواهيد داشت؟

1) مطمئنم كه آرامش و اعتماد به نفس خود را حفظ خواهم كرد زيرا مي‌دانم براي بقيه‌ي دانش آموزان نيز شرايط مشابه است.

2) سعي مي‌كنم اعتماد به نفس و آرامش خود را تقويت كنم.

3) مطمئن نيستم كه بتوانم آرامش و اعتماد به نفس خود را حفظ كنم.

4) در اين زمينه نياز به گفت وگو دارم،باید از پشتيبان يا مشاور یا یک فرد مطلع مشورت بگیرم.


خودتنظیمی:قدرت "نـه"  گفتن!

*** در کدام زمینه می توانید خوب و درست تشخیص بدهید و سپس اراده ی خود را مدیریت کنید و اگر لازم بود" نــه "بگویید؟

1) در دوران جمع بندی می توانم به جای مطالعه ی همه ی کتاب ها فقط فصل های منتخب و مهم تر را بخوانم و بقیه را تورق سریع کنم.                                

2) در جلسه ی آزمون می توانم سوال های وقت گیر را که بلد هستم با علامت (×) کنار بگذارم و در پایان آزمون به سراغ مهم تر ها بروم.

3) می توانم به افکار مزاحم"نه"بگویم و در هنگام درس خواندن فقط به مباحثی که می خوانم فکر کنم.                                        

4) می توانم تست های شک دار را پاسخ ندهم و با اراده ی قوی از آن ها رد شوم.


خودتنظیمی!قدرت تشخيص  و اراده‌ي قوي دارید؟

براي آن كه در كنكور، وقت كم‌نياوريد،بايد دو ويژگي مهم داشته باشيد:

الف) تست‌هاي وقت‌گير(زمان بَر)را تشخيص دهيد.اين‌ها تست‌هايي هستند كه شما بلد هستيد ولي پاسخ به آن‌ها به وقت زيادي نياز دارد(مهارت فراشناختی)

ب) اراده‌ي قوي داشته باشيد و بتوانيد تست‌هاي وقت‌گير(اگر چه بلد هستيد)را كنار بگذاريد و در پايان آزمون‌ به سراغ آن‌ها برويد(مهارت هوش هیجانی)

*** شما كدام‌يك از این دو ويژگي‌ را داريد؟

1) من هم تست‌هاي وقت‌گير را تشخيص مي‌دهم و هم اين كه با اراده‌ي كافي مي‌توانم آن‌ها را كنار بگذارم.

2) مشكل من بيش‌تر در اين است كه نمي‌توانم تست‌هاي وقت‌گير را تشخيص دهم.

3) تست‌هاي وقت‌گير را تشخيص مي‌دهم، اما نمي‌توانم آن‌ها را كنار بگذارم.

4) من براي تست زدن به اين كارها نياز ندارم.


 آزمون های جمع بندی:روش"زمان های نقصانی"/ روش"ضربدر و منفی"

*** آیا روش"زمان های نقصانی" و "ضربدر و منفی"را بلد هستید؟آیا این روش ها را در آزمون آینده( 19 خرداد) و هنگام تمرین کتاب های زرد(تست های مجموعه ای) اجرا می کنید؟

 1) هر دو روش را اجرا می کنم هم "ضربدر و منفی" و  هم "زمان های نقصانی"

2) روش"زمان های نقصانی" را اجرا می کنم اما ضربدر و منفی را اجرا نمی کنم.                                                           

3) روش"ضربدر و منفی"را اجرا می کنم اما "زمان های نقصانی" را اجرا نمی کنم.                                                        .                            

4) هیچ کدام را اجرا نمی کنم.


استراتژی بازگشت

*** آیا "استراتژی بازگشت" دارید؟

1) بله هم در درس های عمومی و هم اختصاصی                  

2) بیش تر در درس های عمومی

3) بیش تر در درس های اختصاصی                                        

4) استراتژی بازگشت ندارم یا نمی دانم چیست؟                               

6/3/2023 6:14:06 AM
Menu