امتحانات نهایی و تأثیر آن

اگر از دانش‌آموزان سال سوم بپرسیم امتحانات نهایی چه میزان در کنکور سال آینده‌ی شما مؤثر خواهد بود قطعاً خواهند گفت 25 درصد.

امتحانات نهایی و تأثیر آن

اگر از دانش‌آموزان سال سوم بپرسیم امتحانات نهایی چه میزان در کنکور سال آینده‌ی شما مؤثر خواهد بود قطعاً خواهند گفت 25 درصد.

اما ما معتقدیم به دلایل زیر، 99 درصد مؤثر است:

1 - دلیل اول همان پاسخ دانش‌آموزان است؛ یعنی تأثیر 25 درصدی نهایی سوم در کنکور و آن‌هم صرفاً مثبت.

2- معتقدیم آن‌چه انسان را در مسیر هدف حرکت می‌دهد و البته هدایت می‌کند، انگیزه‌ی افراد است و  اگر انگیزه نباشد هدف نیز به‌مرور فراموش خواهد شد. نتیجه‌ی عالی در امتحانات نهایی سوم آن‌چنان انگیزه‌ای به دانش‌آموزان خواهد داد که یک درصد آن را هم تأثیر 25 درصدی این امتحانات نمی‌دهد. به همین دلیل (ایجاد انگیزه‌ای که از طریق معدل در این امتحانات حاصل می‌شود) امتحانات نهایی را مهم‌تر از سال کنکور می‌دانیم. در چند سال اخیر دانش‌آموزانی که امتحانات سال سوم را با موفقیت و معدل مناسب به پایان رسانده‌اند با شور، شوق و علاقه‌ی زیادی از تابستان به دنبال شروع مطالعه برای کنکور هستند.  این مطالعه در تابستان انگیزه را چند برابر خواهد کرد و به آن هدف خواهد داد؛ درنتیجه این انگیزه و هدف که در ابتدا به صورت احساسی بوده (به علت موفقیت در امتحانات نهایی) در مهرماه و با شروع سال تحصیلی چهارم نظم و ترتیب نیز پیدا خواهد کرد که نتیجه‌ی آن زحمت و تلاش خواهد بود که ما آن را با ساعت مطالعه می‌سنجیم. در مرحله‌ی بعد مجموع عوامل انگیزه، هدف، نظم و تلاش نیازمند آگاهی از شرایط امتحان نهایی (و کنکور) است که ما آن را شناخت و آگاهی می‌نامیم. همه‌ی این عوامل در کنار رفع موانع که در آینده گفته خواهد شد مساوی است با: 1- موفقیت در تمام طول سال تحصیلی چهارم، 2- پیروزی در کنکور سراسری، 3- رتبه‌ی برتر، 4- دانشگاه دولتی و 5- قبل از همه، موفقیت و کسب معدل عالی در امتحانات نهایی سال سوم.

12/8/2022 10:12:54 PM