آرامش در شب‌های ازمون و امتحان

گاهی کودکان استرس بیش از حد نسبت به نتایجازمون و امتحان دارند و دلیل ان بر میگردد به رفتار خود اولیا . برخی راهکارهای روحی جهت از بین بردن آن را در پایین اوردیم.

آرامش در شب‌های ازمون و امتحان

وظایفی که بر عهده‌ی والدین است:


*برای فرزند خود وقت بگذارید.

(تمام وقت خود را بهش اختصاص دهید نه فقط بخشی از آن را و باید ساعاتی را در اختیار او باشید و هیچ توجیهی نمی‌تواند بی‌توجهی شما به فرزندتان را موجه کند، توجه داشته باشید باید شمارا در کنار خود احساس کند)


*مدام ازش ایراد نگیرید.

(اجازه دهید در 80 درصد حالات خودش به اشتباهاتش پی ببرد و شما وظیفه دارید غیر مستقیم راه درست را بهش یادآور شوید)


*بهش بفهمونید که خیلی عزیز و دوست‌داشتنی است.


(او را در آغوش بگیرید « محدودیت سنی ندارد» حتما این کار را انجام دهید، اورا ببوسید و تمام محبت خود را نثارش کنید) 


*مقایسه نکنید

(به هیچ عنوان فرزندتان را با کسانی که میشناسد مقایسه نکنید! این عمل بسیار مخرب روحیه و پویایی فرزندتان می‌باشد)


وظایفی که بر عهده‌ی دانش‌آموز است:

*قوی باش

(در هر زمینه‌ای در حال فعالیت هستی، خوب کار کنگاهی اتفاقات ناگوار رخ می‌دهد، خودت را باید آماده کنی، این مورد غیر قابل پیش‌بینی است)

*به نتیجه فکر نکن

(هیچ تلاشی بدون نتیجه نمانده است، یک حقیقت آن است که کسانی که نتیجه را حق خود نمی‌دانند، زیاده خواه هستند)


*برای رسیدن به هدف عجله نداشته باش

(گذر زمان میتونه بهترین هارو برای شما به ارمغان بیاورد، باید صبور باشید و تلاش و پیگیری موفقیت های بزرگ از آن شما خواهد بود)

*حسود نباش

(مهربان بودن باعث میشه ، برای همه بهترین هارو بخواهی و مسلماً ارامشی در زندگیت حاکم خواهد شد و این رمز موفقیت انسان های بزرگ است)

مطالب مرتبط

6/2/2023 7:58:42 PM
Menu