نامه‌ای برای معلم خوبم (12)

با آمدنت هیچ تخته‌سیاهی دیگر سیاه نبود.

نامه‌ای برای معلم خوبم (12)

سارا رضاییان از گچساران

با آمدنت هیچ تخته‌سیاهی دیگر سیاه نبود.

وقتی نور در دست می‌گرفتی و روشنایی دانش را منتشر می‌کردی خود را سوختی و ما را ساختی. از لوح کلاس تا لوح وجود، سپیدی‌مان را از تو داریم.

همه می‌گویند تجربه بهترین معلم در زندگی است؛ اما برای ما داشتن معلم بهترین و شیرین‌ترین تجربه در زندگی است.

ورقه‌های دفتر من سیاه می‌شوند و گیسوان تو سپید.

من قد می‌کشم تا تو نفس می‌کشی. هر روز با من سخن می‌گویی و چشم‌هایت از بی‌خوابی سرخ‌اند. در کلاس تو حتی تخته‌سیاه روسفید شده. من هنوز شرمنده‌ام. چه‌قدر خسته‌ات کردم.


پریا اکبری‌نسب از گچساران

من معلم خود را خیلی دوست دارم. یک معلم خوب خصوصیت‌های زیادی دارد. 1. مهربان بودن، 2. خوش‌رفتار بودن، 3. خوب درس دادن از خصوصیت معلم خوب است. یک معلم خوب باید از هر لحاظ خوب باشد. معلم خوب را همه دوست دارند. مدرسه‌ی ما بهترین معلم را دارد. معلم خوبمان معلم فرهنگ و هنر است که همه‌ی افراد مدرسه او را دوست دارند.