نمونه سوال امتحانی درس دانش فنی تخصصی شبکه و نرم‌افزار رایانه

در فایل ضمیمه، یک نمونه دیگر از سوال‌های امتحانی از پودمان دوم درس «دانش فنی تخصصی» رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه دوازدهم هنرستان را می‌توانید ببینید.

نمونه سوال امتحانی درس دانش فنی تخصصی شبکه و نرم‌افزار رایانه

در فایل ضمیمه، نمونه سوال امتحانی از پودمان دوم درس «دانش فنی تخصصی» رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه دوازدهم هنرستان را می‌توانید ببینید. 

هنرستان پروین اعتصامی - شهرستان شهریار