گفتگو‌های رتبه‌ی 824م.2 رشته‌ی تجربی از اردبیل بادانش آموزان

سال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش کامنت‌های سایت کانون به گفتگو با یکدیگر پرداختند تا در کنار رقابت و رفاقت، در راه موفقیت در کنکور به دوستان خود کمک کنند.

گفتگو‌های رتبه‌ی 824م.2 رشته‌ی تجربی از اردبیل بادانش آموزان

سال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش کامنت های سایت کانون به گفتگو با یکدیگر پرداختند تا در کنار رقابت و رفاقت، در راه موفقیت در کنکور به دوستان خود کمک کنند.

یکی از اهداف ارائه گفتگوهای رتبه های برتر کنکور هر شهر این است که شما دانش آموزان عزیز با برترهای شهر خود بیشتر آشنا شوید ، کسانی که در شهر شما و با همان امکانات به موفقیت در کنکور دست یافتند ، تا با الگوبرداری مناسب از این برترها شما نیز ادامه دهنده ی راه این دانش آموزان موفق در شهر خود باشید.

برای شما در این مطلب گفتگوهای آقای محمد علی رنجبرامید رتبه 915 منطقه 2 رشته ی تجربی از شهر اردبیل را آماده کرده ایم ، تا بتوانید از تجربیات و راهنمایی های این دانش آموز موفق استفاده کنید.

* با کلیک کردن روی نام دانش آموز برتر یا نام شهر میتوانید از صفحه شخصی دانش آموز برتر کانونی یا شهر ایشان دیدن فرمایید.

همچنین با استفاده از دکمه ی گفتگوهای برترهای کنکور 98 در شهرها می توانید کامنت های رتبه های برتر شهر خود را مشاهده فرمایید.

گفتگوهای برترهای کنکور 98 شهرهای مختلف در سایت کانون


نام کاربر
متن کامنت تاریخ ثبت
امیررضا گراوند، چهارم تجربی - کوهدشت - میانگین تراز 6112 کامنت چند مورد از موارد زیر، صحیح است ؟ الف) بیشترین ضخامت قلب لوله ای ملخ ، در مجاورت قسمتی از لوله‌ی گوارش مشاهده می‌شود که در آن جا جذب انجام می‌گیرد ب) در لوله‌ی گوارش چرخ ریسک ، امکان ورود مواد از محل گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا به محلی که تنها وظیفه دخیره موقتی و نرم شدن غذا را بر عهده دارد ، وجود دارد ج) در بسیاری از ماهی‌ها ، کیسه‌ی صفرا پایین‌تر از بادکنک شنا قرار گرفته است د) کمبود کلسیم، نمی‌تواند هیچ آسیبی به قدرت شنوایی جانوران مختلف برساند. 1)1 .. 2)2 .. 3)3 .. 4)4 13980129
کاربر سایت پاسخ کامنت الف طبق شکل کتاب درسته ب درسته ج درسته د غلطه به خاطر خفاش 13980129
محمدعلی رنجبر امید، چهارم تجربی - اردبیل - میانگین تراز 6863 پاسخ کامنت گزینه 3 درسته به نظرم 13980129
امیررضا گراوند، چهارم تجربی - کوهدشت - میانگین تراز 6112 کامنت چند مورد ویژگی جاندارانی است که در جمعیت پرندگان ، فقط گیاه خواران توان تغذیه از آن‌ها را ندارند ؟ الف) جاندارانی که دارای توانایی دفع اوریک اسید بوده ، و همچنین استخوان لگن وستیجیال دارندب) جاندارانی که کیتین از سلول‌های آن‌ها محافظت کرده ، و فاقد خون هستندج) جاندارانی که متعلق به رده‌ی پستانداران بوده ، و گونه ای از آن‌ها در آزمایش گریفیت مورد استفاده قرار گرفت د) جاندارانی که متنوع‌ترین گروه بندپایان بوده ، و در قطعه ای از بدن می‌توانند دارای بیش از یک گره عصبی باشند⭐️1)0 .. 2)1 .. 3)2 .. 4)3 13980129
محمدعلی رنجبر امید، چهارم تجربی - اردبیل - میانگین تراز 6863 پاسخ کامنت گزینه2 درسته 13980129
نوید درویش پور، چهارم تجربی - ارومیه - میانگین تراز 6736 کامنت کدام مورد صحیح است ؟ ١) هرسلول ٤تاژکی در چرخه زندگی کاهوی دریایی حاصل تقسیم میوز است ٢) هرسلولی که در چرخه زندگی مالاریا در بدن دو میزبان یافت میشود فقط در بدن یکی از انها تولید میشود ٣) درهرمرحله ای ازچرخه زندگی مالاریا که علایم بیماری روئیت میشود ، گلبول‌های قرمز میتوانند الوده شوند ٤)در افراد ناخالص از نظر بیماری داسی شکل بروز علایم مالاریا غیر ممکن است 13980129
محمدعلی رنجبر امید، چهارم تجربی - اردبیل - میانگین تراز 6863 پاسخ کامنت 2 13980129
فاطمه نصیری اوانکی، چهارم تجربی - کرج - میانگین تراز 6326 پاسخ کامنت به نظرم گزینه 2میشه .تحلیلم این بود که در گزینه یک : بعد از هم جوشی ساختار 4 تاژکی داریم.در گزینه سه:امکان داره در فرد ناخالص کم خونی داسی شکل فقط علامت اسیب کبدی مشاهده بشه که ربطی به گلبول قرمز نداره تحلیل گزینه 4 هم همینه 13980129
فاطمه رهبری، چهارم تجربی - قم - میانگین تراز 7038 کامنت پلانکتون‌های میکروسکوپی آب شور که جزو جلبک‌های سبزن تک سلولین یا پرسلولی؟ معلم ما گفته بود پرسلولین و اون پلانکتون هایی که از نوع تاژکداران چرخانن تک سلولین ولی چندجاخوندم که اوناییم که از نوع جلبک سبزن تک سلولینتکلیف چیه؟ 13980129
محمدعلی رنجبر امید، چهارم تجربی - اردبیل - میانگین تراز 6863 پاسخ کامنت پرسلولی میکروسکوپیه 13980129
نوید درویش پور، چهارم تجربی - ارومیه - میانگین تراز 6768 کامنت کدام مورد درست است ؟ درمسیر غیرپروتوپلاستی.....مسیرپلاستی.....١)برخلاف-عاملی که سبب اسمز میشود فاقد نقش است ! 🌸٢)همانند - بخش اعظم اب از قسمتی کوچکی که به کلاهک ریشه نسبت به مریستم راسی ریشه نزدیکتر است جذب میشود 🌸٣)همانند-اب در بدو ورود از غشای پلاسمایی عبور میکند ! 🌸٤)برخلاف-آب قطعا مسیر کمتری را در پوست ریشه طی میکند ! 13980207
محمدعلی رنجبر امید، چهارم تجربی - اردبیل - میانگین تراز 6886 پاسخ کامنت گزینه 1؟ 13980207
نوید درویش پور، چهارم تجربی - ارومیه - میانگین تراز 6768 پاسخ کامنت جواب گزینه ٢ میشه ! درمورد گزینه ١ عاملی که سبب اسمز میشه تفاوت تراکم آب هست !تو مسیر غ پروتوپلاستی اسمز دخالت نداره اما اهتلاف تراکم اب دخالت داره ! ٢) طبق شکل فصل ٣ دوم درسته ! دقت کنین کلاهک فقط نوک ریشه رو شامل نمیشه کل قسمت قهوه ای رنگ تو شکل کلاهکه ! ٣)طبق شکل کتاب غلطه !٤) اب تو مسیر غ پروتپلاستی مسیر کمتری رو در عرض ریشه طی میکنه ولی مسیری که تو پوست طی میکنه(تا اندودرم) برابره 13980207
کاربر سایت کامنت ایا قارچ سیستم اپرانی داره؟ 13980208
محمدعلی رنجبر امید، چهارم تجربی - اردبیل - میانگین تراز 6886پاسخ کامنتخیر13980208