فیلم تحلیل سوالات آزمون 19 مهر 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 19 مهر 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می‌نمائید .

فیلم تحلیل سوالات آزمون 19 مهر 98 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 19 مهر 98 ، دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می نمائید :‌


 ریاضی : محمدجواد محسنی - سهیل حسن خان پور 


 زیست : محمد امین بیگی - وحید شهنواز 


 فیزیک : حسین میرزایی - وحید مجدآبادی - علیرضا بور بور 


 شیمی : مهران رنجبر - حامد اسماعیلی - دانیال مهر علی

فایل های ضمیمه

حل سوالات 91 تا 100 ریاضی
حل سوالات 101 تا 110 ریاضی
حل سوالات 111 تا 115 زیست
حل سوالات 116 تا 120زیست
حل سوالات 121 تا 125 زیست
حل سوالات 126 تا 130 زیست
حل سوالات 131 تا 135 زیست
حل سوالات 136 تا 140 زیست
حل سوالات 141 تا 145 زیست
حل سوالات 146 تا 150 زیست
حل سوالات 151 تا 155 زیست
حل سوالات 156 تا 160 زیست
حل سوالات 161 تا 163 فیزیک
حل سوالات 164 تا 165 فیزیک
حل سوالات 166 تا 170 فیزیک
حل سوالات 171 تا 180 فیزیک
حل سوالات 211 تا 220 شیمی
حل سوالات 221 تا 230 شیمی
حل سوالات 231 تا 240 شیمی