تحلیل آزمون

برچسب ها

مطالب مرتبط با تحلیل آزمون

1397 بهمن

تحلیل آزمون ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی آزمون 19 بهمن

تحلیل ازمون، مهم‌ترین کار

1397 دی

بچه‌ها بعد از آزمون نیز یاد می‌گیرند

یک پیشنهاد عالی و عملی برای تحلیل سوالات آزمون

در تحلیل آزمون همراه فرزندمان باشیم

تحلیل آزمون، رمز موفقیت آیدین است (داستان آموزشی)

تحلیل بعد آزمون

ارزیابی سوالات دفترچه گرافیک یازدهم در آزمون 30 آذر

1397 آذر

توقف ممنوع! - اهمیت ارزیابی و تحلیل آزمون

تحلیل آزمون، راهی به سوی موفقیت

تحلیل آزمون؛ شاید مهم‌تر از خود آزمون

چگونه آزمون را تحلیل می‌کنید؟

آزمون با تحلیل آزمون کامل می‌شود

تحلیل آزمون فیزیک دوازدهم ریاضی آزمون 16 آذر

تحلیل آزمون ریاضی دوازدهم تجربی آزمون 16 آذر

آخرین حلقه‌ی یادگیری، جمع‌بندی است

ارزیابی سوالات دفترچه گرافیک یازدهم در آزمون 2 آذر

تحلیل آزمون فیزیک دوازدهم آزمون 2 آذر

تحلیل آزمون، رمز موفقیت آیدین

1397 آبان

ارزیابی سوالات دفترچه گرافیک یازدهم در آزمون 18 آبان

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (3)

تحلیل آزمون فعالیتی سخت‌کوشانه و هدفمند است

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (2)

در کنار فرزندمان باشیم

دسترسی به موفقیت با شناسایی اشتباهات

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (1)

جمعه‌ها در کنار فرزندمان آزمون را تحلیل کنیم

تحلیل آزمون فیزیک دوازدهم آزمون 18 آبان

تحلیل آزمون 18 آبان ریاضی تجربی دوازدهم

تحلیل آزمون 18 آبان درس هندسه 3 و حسابا ن 2

بیشتر