تحلیل آزمون

برچسب ها

مطالب مرتبط با تحلیل آزمون

1397 آذر

چگونه آزمون را تحلیل می‌کنید؟

آزمون با تحلیل آزمون کامل می‌شود

تحلیل آزمون فیزیک دوازدهم ریاضی آزمون 16 آذر

تحلیل آزمون ریاضی دوازدهم تجربی آزمون 16 آذر

آخرین حلقه‌ی یادگیری، جمع‌بندی است

ارزیابی سوالات دفترچه گرافیک یازدهم در آزمون 2 آذر

تحلیل آزمون فیزیک دوازدهم آزمون 2 آذر

تحلیل آزمون، رمز موفقیت آیدین

1397 آبان

ارزیابی سوالات دفترچه گرافیک یازدهم در آزمون 18 آبان

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (3)

تحلیل آزمون فعالیتی سخت‌کوشانه و هدفمند است

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (2)

در کنار فرزندمان باشیم

دسترسی به موفقیت با شناسایی اشتباهات

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (1)

جمعه‌ها در کنار فرزندمان آزمون را تحلیل کنیم

تحلیل آزمون فیزیک دوازدهم آزمون 18 آبان

تحلیل آزمون 18 آبان ریاضی تجربی دوازدهم

تحلیل آزمون 18 آبان درس هندسه 3 و حسابا ن 2

آغاز ارزیابی کارنامه از نقاط مثبت

نکات مثبت کارنامه

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 آبان چهارم انسانی

وضعیت سیستم ده‌دهی (چند از ده) آزمون 4 آبان 97 چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 آبان دوازدهم انسانی

وضعیت سیستم ده‌دهی (چند از ده) آزمون 4 آبان 97 دوازدهم انسانی

فیلم تحلیل سوالات آزمون 4 آبان 97 دروس عمومی

مقاله کاظم قلم چی : آزمون را چگونه تحلیل کنیم ؟

فیلم تحلیل سؤالات اختصاصی تجربی آزمون پایه دوازدهم 4 آبان 97

تحلیل آزمون و تکمیل فرایند یادگیری

1397 مهر

ارزیابی و تحلیل آزمون 20 مهر 97 گروه چهارم انسانی

بیشتر