چهل پله تا آزمون عملی–پله بیست و هشتم

چهل پله تا آزمون عملی–پله بیست و هشتم مطالب تئوری-لوازم شخصی و خانگی(2) لوازم شخصی و خانگی درکل به دو بخش تقسیم میشوند. وسایلی که بزرگ گران و با تنوع محدود‌تری هستن

چهل پله تا آزمون عملی–پله بیست و هشتم

چهل پله تا آزمون عملی–پله بیست و هشتم

مطالب تئوری-لوازم شخصی و خانگی(2)

 لوازم شخصی و خانگی درکل به دو بخش تقسیم میشوند. وسایلی که بزرگ گران و با تنوع محدود تری هستند و کارکرد گرا هستند نه فرم گرا. مثلا تفاوت ماشین لباس شویی و سبد لباس  و یا  یخچال و ظروف غذا.

 برخی از این لوازم به طور کلی


انواع لوازم آشپزخانه

 فایل با کیفیت تصاویر را میتوانیداز قسمت آخر دانلود کنید.

انواع چاقو ها

چهل پله تا آزمون عملی–پله بیست و هشتم

چهل پله تا آزمون عملی–پله بیست و هشتم


انوااع قاشق ها و چنگال ها

چهل پله تا آزمون عملی–پله بیست و هشتم

چهل پله تا آزمون عملی–پله بیست و هشتم

 برخی از لوازم شخصی


چتر

چهل پله تا آزمون عملی–پله بیست و هشتم


کفش

چهل پله تا آزمون عملی–پله بیست و هشتم

مجموعه وسایل فرم و کاردکرد محوری که ما در طول روز از آنها استفاده می‌کنیم بسیار گسترده هستند از انواع کیف ها ، بطری نوشیدنی ها ، لیوان ها و... در این مجموعه قرار دارند و لازم است که دانش مختصری درباره آنها داشته باشیم.

تهیه شده در گروه هنر کانون-نسیم پوراحمد