مطالب مرتبط با کنکور هنر

کنکور هنر

۱۳۹۶ آبان

روش مطالعه دروس اختصاصی کنکور هنر

تصویرنگاری ویژگی‌های مکتب بین المللی عباسی(بغداد)

نگاهی به خلاقیت نمایشی در آزمون 19 آبان

تحلیل آزمون 19 آبان از نگاه نسیم پوراحمد رتبه 7 منطقه 3 کنکور

شیوه مواجهه با منابع بسیار کنکور هنر

تصویرنگاری ویژگی‌های مکتب فارس و خراسان(سلجوقی)

۱۳۹۶ مهر

هفت گام نخست برای شما که کنکور هنر می‌دهید!

کتاب‌های درسی رشته هنر را از اینجا بگیرید

کدام فیلم‌ها را ببینیم؟ (خلاقیت نمایشی)

منابع مورد نیاز برای شرکت در کنکور هنر 97

نمودار درختی مبحث مکاتب ادبی

۱۳۹۶ مرداد

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: فرزانه مفتاح رتبه 7

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: علیرضا آزاد رتبه 9

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: عرفان حسام‌پور رتبه 1

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: ناصر درویش زاده رتبه 2

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: امیر مازوچی رتبه 9

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: حامد امیرلو رتبه 6

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96 : رضا حسین‌نژاد رتبه 1

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96 : لیلا حمیدی رتبه 2

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: علی کلباسی رتبه 5

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: سینا کفاشی اصل رتبه 4

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96 :کوروش قربانی رتبه 9

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: نسیم پوراحمد رتبه 7

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96 : محمد معتمد رتبه 10

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96 : پگاه کمال احمدی رتبه 5

رشته‌های گروه هنر

معرفی دروس رشته کارشناسی موسیقی جهانی

۱۳۹۶ تیر

ویژه‌نامه‌ی انتخاب رشته سراسری هنر و زبان

ثبت‌نام بیش از18 هزار نفردر رشته‌های دارای شرایط خاص گروه هنر

مشابهت‌های سوالات خلاقیت موسیقی کنکورهنر96 با آزمون‌های کانون

بیشتر
الکتریسیته ساکن از فیزیک و آزمایشگاه 3 سوم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( يازدهم )
دبیر : سیاوش فارسی