کنکور هنر

برچسب ها

مطالب مرتبط با کنکور هنر

خرداد 1398

خلاصه درس درک عمومی هنر شماره هفتم

اردیبهشت 1398

خلاصه درس درک عمومی هنر -6

خلاصه درس خلاقیت نمایشی-3

خلاصه درس خلاقیت نمایشی -2

خلاصه درس درک عمومی هنر شماره پنجم

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم

بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته

خلاصه درس ترسیم فنی -1

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم

خلاصه درس درک عمومی هنر 4

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله بیست و سوم

فروردین 1398

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست دوم

خلاصه درس خواص مواد-1

خلاصه درس خلاقیت نمایشی -1

خلاصه درس خلاقیت تصویری و تجسمی-3

خلاصه درس درک عمومی هنر-3

تحلیل برنامه راهبردی 16 فروردین هنر

خلاصه درس خلاقیت تصویری و تجسمی-2

خلاصه درس درک عمومی هنر-2

اسفند 1397

خلاصه درس خلاقیت تصویری و تجسمی

خلاصه درس درک عمومی هنر

روش مطالعه رتبه‌های برتر کنکور هنر در دوران عید

معرفی رشته‌های دانشگاهی هنر- سینما

برنامه راهبردی آزمون 7 فروردین هنر

دی 1397

گفت‌وگو با مادر تبسم‌سادات موسوی، رتبه‌ی 75 هنر

جمع بندی خلاقیت نمایشی (21 دی 97)

مصاحبه با نسترن برزگر رتبه 9 کشوری هنر

آبان 1397

مصاحبه با عماد حسینی فرد رتبه 10 منطقه 2 هنر

مهر 1397

سوالات متداول درباره‌ی کنکور هنر

قابل توجه داوطلبان گروه هنر

بیشتر