کنکور هنر

مطالب مرتبط با کنکور هنر

1397 دی

گفت‌وگو با مادر تبسم‌سادات موسوی، رتبه‌ی 75 هنر

جمع بندی خلاقیت نمایشی (21 دی 97)

مصاحبه با نسترن برزگر رتبه 9 کشوری هنر

1397 آبان

مصاحبه با عماد حسینی فرد رتبه 10 منطقه 2 هنر

1397 مهر

سوالات متداول درباره‌ی کنکور هنر

قابل توجه داوطلبان گروه هنر

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با نسترن برزگر زنور، رتبه‌ی 9 هنر کشور

1397 شهریور

روش مطالعه‌ی داوطلبان برتر کنکور هنر : پارسا انصاری رتبه 4 هنر

1397 مرداد

فیلم آموزشی آزمون عملی کنکور هنر

شهریه نوبت دوم دانشگاه هنر اعلام شد

1397 تیر

آزمون عملی طراحی صنعتی (بخش دوم)

پوئم سمفونی

معرفی رشته مجسمه‌سازی و آزمون عملی

آزمون عملی طراحی صنعتی

جزئیات برگزاری آزمون عملی گروه آزمایشی هنر اعلام شد

چگونگی آزمون عملی کنکور هنر - زیر گروه یک (بخش اول)

نکته‌های مهم «تصویر سه‌بعدی ایزومتریک» از ترسیم فنی

معرفی رشته موسیقی

تحلیل درس خواص مواد کنکور هنر 97

تحلیل درس خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 97

تحلیل درس خلاقیت نمایش کنکور هنر 97

تحلیل درس خلاقیت موسیقی کنکور هنر 97

تحلیل درس درک عمومی ریاضی و فیزیک کنکور 97

تحلیل درس درک عمومی هنر کنکور 97

1397 خرداد

صفحه اینستاگرام گروه هنر

درک تصویر- خلاقیت نمایشی

تمرین‌هایی از «آشنایی با نماهای احجام» از ترسیم فنی

نکته‌های مهم «ترسیم درست به کمک خط‌کش تی» از ترسیم فنی

نکته‌های مهم «اشل» از ترسیم فنی

فیلم آموزشی «نقشه‌کشی معماری» کنکور هنر

بیشتر