مطالب مرتبط با کنکور هنر

کنکور هنر

۱۳۹۶ مرداد

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: فرزانه مفتاح رتبه 7

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: علیرضا آزاد رتبه 9

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: عرفان حسام‌پور رتبه 1

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: ناصر درویش زاده رتبه 2

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: امیر مازوچی رتبه 9

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: حامد امیرلو رتبه 6

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96 : رضا حسین‌نژاد رتبه 1

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96 : لیلا حمیدی رتبه 2

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: علی کلباسی رتبه 5

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: سینا کفاشی اصل رتبه 4

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96 :کوروش قربانی رتبه 9

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96: نسیم پوراحمد رتبه 7

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96 : محمد معتمد رتبه 10

قصه‌های رتبه‌های زیر 10 کنکور هنر 96 : پگاه کمال احمدی رتبه 5

رشته‌های گروه هنر

معرفی دروس رشته کارشناسی موسیقی جهانی

۱۳۹۶ تیر

ویژه‌نامه‌ی انتخاب رشته سراسری هنر و زبان

ثبت‌نام بیش از18 هزار نفردر رشته‌های دارای شرایط خاص گروه هنر

مشابهت‌های سوالات خلاقیت موسیقی کنکورهنر96 با آزمون‌های کانون

مهریار لسانی: پاسخ تشریحی زبان انگلیسی کنکور هنر 96

ثبت نام آزمون‌های عملی کنکور هنرو دریافت کارت کنکور سراسری هنر

۱۳۹۶ خرداد

نکات مهم هنر اتروسک

امتحان عملی کنکور هنر

تحلیل آزمون 12 خرداد هنر

معرفی رشته طراحی صنعتی

شکسپیر

نکات مهم تمدن میسنی

معرفی دروس کارشناسی_سینما

معرفی دروس رشته تئاتر

۱۳۹۶ اردیبهشت

کتاب‌های جدید گروه هنر هنر

بیشتر