کنکور هنر

برچسب ها

مطالب مرتبط با کنکور هنر

تیر 1398

آشنایی با مهم‌ترین نکات کنکور عملی هنر

خرداد 1398

بودجه بندی مباحث کنکور هنر در سه سال گذشته

اینستاگرام گروه هنر

جمع بندی مطالب درک عمومی هنر

خلاصه درس درک عمومی هنر شماره هفتم

اردیبهشت 1398

خلاصه درس درک عمومی هنر -6

خلاصه درس خلاقیت نمایشی-3

خلاصه درس خلاقیت نمایشی -2

خلاصه درس درک عمومی هنر شماره پنجم

چهل پله تا آزمون عملی هنر - پله بیست و پنجم

خلاصه درس ترسیم فنی -1

چهل پله تا آزمون عملی هنر – پله بیست و چهارم

خلاصه درس درک عمومی هنر 4

چهل پله تا آزمون عملی هنر- پله بیست و سوم

فروردین 1398

چهل پله تا آزمون عملی هنر-پله بیست دوم

خلاصه درس خواص مواد-1

خلاصه درس خلاقیت نمایشی -1

خلاصه درس خلاقیت تصویری و تجسمی-3

خلاصه درس درک عمومی هنر-3

تحلیل برنامه راهبردی 16 فروردین هنر

خلاصه درس خلاقیت تصویری و تجسمی-2

خلاصه درس درک عمومی هنر-2

اسفند 1397

خلاصه درس خلاقیت تصویری و تجسمی

خلاصه درس درک عمومی هنر

روش مطالعه رتبه‌های برتر کنکور هنر در دوران عید

معرفی رشته‌های دانشگاهی هنر- سینما

برنامه راهبردی آزمون 7 فروردین هنر

دی 1397

گفت‌وگو با مادر تبسم‌سادات موسوی، رتبه‌ی 75 هنر

جمع بندی خلاقیت نمایشی (21 دی 97)

مصاحبه با نسترن برزگر رتبه 9 کشوری هنر

بیشتر