فیلم آموزش ویژگی‌های کارنامه 5 نوع درس

سلام در این فیلم وپژگی‌های کارنامه 5 نوع درس آموزش داده شده است. فیلم را ببینید و اگر سوالی داشتید کامنت بگذارید.

فیلم آموزش ویژگی‌های کارنامه 5 نوع درس

سلام در این فیلم ویژگی های کارنامه 5 نوع درس آموزش داده شده است. فیلم را ببینید و اگر سوالی داشتید کامنت بگذارید.


فایل های ضمیمه