گفتگو‌های رتبه‌ی 144 م.3 رشته‌ی ریاضی از تاکستان بادانش آموزان

سال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش کامنت‌های سایت کانون به گفتگو با یکدیگر پرداختند تا در کنار رقابت و رفاقت، در راه موفقیت در کنکور به دوستان خود کمک کنند.

گفتگو‌های رتبه‌ی 144 م.3 رشته‌ی ریاضی از تاکستان بادانش آموزان

سال گذشته تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش کامنت های سایت کانون به گفتگو با یکدیگر پرداختند تا در کنار رقابت و رفاقت، در راه موفقیت در کنکور به دوستان خود کمک کنند.

یکی از اهداف ارائه گفتگوهای رتبه های برتر کنکور هر شهر این است که شما دانش آموزان عزیز با برترهای شهر خود بیشتر آشنا شوید ، کسانی که در شهر شما و با همان امکانات به موفقیت در کنکور دست یافتند ، تا با الگوبرداری مناسب از این برترها شما نیز ادامه دهنده ی راه این دانش آموزان موفق در شهر خود باشید.

برای شما در این مطلب گفتگوهای آقای محمدرضا شیخ هارتبه ی  144 منطقه 3 رشته ریاضی از شهر تاکستان را آماده کرده ایم ، تا بتوانید از تجربیات و راهنمایی های این دانش آموز موفق استفاده کنید.

* با کلیک کردن روی نام دانش آموز برتر یا نام شهر میتوانید از صفحه شخصی دانش آموز برتر کانونی یا شهر ایشان دیدن فرمایید.

همچنین با استفاده از دکمه ی گفتگوهای برترهای کنکور 98 در شهرها میتوانید کامنت های رتبه های برتر شهر خود را مشاهده فرمایید.

گفتگوهای برترهای کنکور 98 شهرهای مختلف در سایت کانون


نام کاربر
متن کامنتتاریخ ثبت
کاربر سایتکامنتمگه الومینیوم کلرید یونی نیست ؟13980107
محمدرضا شیخ ها، دوازدهم ریاضی - تاکستان - میانگین تراز 6263پاسخ کامنتخیر.آلومینیوم فقط با اکسیژن و فلوئور تشکیل ترکیب یونی میده و همچنین با یون‌های چنداتمی. غیر این هرچی با الومینیوم ترکیب شه مولکولیه13980107
کاربر سایتکامنتبچه‌ها میشه مفهوم دقیق این بیت رو بگین؟ کبوتری که دگر اشیان نخواهد دید قضا همی بردش تا به سوی دانه و دام13980225
محمدرضا شیخ ها، دوازدهم ریاضی - تاکستان - میانگین تراز 6116پاسخ کامنتتقدیر گرایی13980225
کاربر سایتکامنتیه سوال دونقطه متحرک ام و ام پریم به ترتیب روی نمودارهای وای مساوی ایکس دو و وای مساوی رادیکال ایکس درحرکت اند . آهنگ تغییرات فاصله نقطه ام ازمبدا مختصات درنقطه یک چند برابر همین آهنگ تغییرات برای نقطه ام پریم است؟یک دوم دو رادیکال دو رادیکال دودوم13980226
محمدرضا شیخ ها، دوازدهم ریاضی - تاکستان - میانگین تراز 6116پاسخ کامنتجوابش میشه2.13980226
زهرا خطیبی، دوازدهم ریاضی - دماوند - میانگین تراز 6890کامنتاز این سواله خوشم اومد، گفتم اینجاام بذارم. جواب بدین لطفا..🔴 حداقل چند تابع اِف از مجموعه‌ی آ = { ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۴ } به مجموعه‌ی بی = { ۱ ، ۲ ، ۳ } بسازیم تا مطمئن باشیم در بین آن‌ها سه تابع وجود دارد که آر اِف(برد) = مجموعه‌ی بی باشد، وجود دارد؟! 🤔گزینه‌ها : ۱ ) ۳۷ ۲) ۳۹ ۳)۴۸ ۴)۷۳13980226
محمدرضا شیخ ها، دوازدهم ریاضی - تاکستان - میانگین تراز 6116پاسخ کامنتاول همه‌ی غیرپوشا‌ها روانتخاب میکنیم که 45 تان.سه تابع بعدی بی شک پوشا هستن. جواب میشه گزینه 3 یعنی 48تا13980226
نگین صادقی، دوازدهم ریاضی - نظرآبادکامنتسلام من امدم با یه سوال جدید😂 مهم‌ترین فایده التزام عملی به آیه (لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه .) چیه؟ یک: از پیامبر کمک بگیریم و با دنباله روی از ایشان سریع‌تر به هدف برسیم. دو: در حد توان از ایشان پیروی کنیم و خود را به راه و روش ایشان نزدیک‌تر کنیم. جواب با ذکر دلیل برای رد اون یکی گزینه لطفا😊13980405
محمدرضا شیخ ها، دوازدهم ریاضی - تاکستان - میانگین تراز 6106پاسخ کامنتبا توجه به ص91 دینی1 کتاب گفته مهمتر ازهمه میتوان از انان کمک گرفته وبا دنباله روی از ایشان سریع‌تر به هدف برسیم13980405
کاربر سایتکامنتبچه‌های ریاضی عربی تعریب و حرکت گذاری داشت؟13980413
محمدرضا شیخ ها، دوازدهم ریاضی - تاکستان - میانگین تراز 6112پاسخ کامنتبله از هرکدوم یکی13980413
فاطمه احمدی، دوازدهم تجربی - ایوان غرب - میانگین تراز 6663کامنتبچه‌ها توروخدا یکی جدی بگه چطو بود؟ امیدی هست واسه ما؟ از حذفیات که نیومده بود:(؟13980413
محمدرضا شیخ ها، دوازدهم ریاضی - تاکستان - میانگین تراز 6112پاسخ کامنتخیالت راحت سوالا خیلی خوب بودن.البته نمیتونم با قاطعیت بگم ک واس شماهم این اتفاق میفته13980413