نمونه سوال تشریحی ریاضی آمادگی آزمون 1 شهریورچهارم دبستان

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تشریحی درس ریاضی آزمون 1 شهریور چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نمونه سوال تشریحی ریاضی آمادگی آزمون 1 شهریورچهارم دبستان

نمونه سوال تشریحی ریاضی نگاه به گذشته آمادگی آزمون 1 شهریور چهارم دبستان صفحات 51 تا 72 + پاسخ

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است،نمونه سوال تشریحی درس ریاضی آزمون 1 شهریور چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.


1- متناسب با بودجه بندی برنامه ی راهبردی
2- پوشش دهی مطالب

3_همراه با پاسخ کامل