علیرضا سخایی راد، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور در یک نگاه

پسر عمه علیرضا پزشکی شهید بهشتی و دختر عمه‌اش دندان پزشکی دانشگاه تهران می‌خوانند و هر دو قبلا عضو کانون بوده‌اند.

علیرضا سخایی راد، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور در یک نگاه

آشنایی با دانش‌آموزان برتر کانون در کنکور 1398

علیرضا سخایی راد، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور در یک نگاه

رتبه‌: 1 ریاضی کشور

نام شهر: اهواز (استان خوزستان)

نام مدرسه: شهید بهشتی

تحصیلات و شغل پدر: لیسانس و کارمند

تحصیلات و شغل مادر: فوق لیسانس و کارمند

سال‌های حضور در کانون: از هشتم تا دوازدهم به‌مدت 5 سال

تعداد کل آزمون‌ها: 74 آزمون

میانگین تراز: 8283

چند بار نام ایشان در مجله‌ی سرای دانش سال 98-1397 چاپ شد: 6 بار

اولین بار نام علیرضا سخایی راد در کدام مجله‌ی سرای دانش سال 98-1397 چاپ شد: شماره‌ی 44 مجله‌ی سرای دانش - تاریخ 30  فروردین 1398

خانواده‌ی کانونی: برادرشان 3 سال است در آزمون‌های برنامه‌ای شرکت می‌کنند.

اقوام کانونی: پسر عمه‌ علیرضا پزشکی شهید بهشتی و دختر عمه‌اش دندان پزشکی دانشگاه تهران می‌خوانند و هر دو قبلا عضو کانون بوده‌اند.

صفحه‌ی شخصی علیرضا سخایی راد در سایت کانون

علیرضا سخایی راد، دانش‌آموز برتر ریاضی در یک نگاه

علیرضا سخایی راد، دانش‌آموز برتر ریاضی در یک نگاه

علیرضا سخایی راد، دانش‌آموز برتر ریاضی در یک نگاه