علیرضا سخایی راد

علیرضا سخایی راد

علیرضا سخایی راد
از اهواز

گروه آزمایشی : ریاضی
رتبه ریاضی در منطقه : 1
رتبه زبان در منطقه : 46
تعداد آزمون : 73
سابقه در کانون : 5 سال
میانگین تراز کانون : 8283
رشته تحصیلی : دوازدهم رياضي
نام پشتیبان : سجاد ظاهرى عبده وند
نام مدرسه : شهيد بهشتي
رشته قبولی:مهندسي برق,دانشگاه صنعتي شريف - تهران
1
کشوری

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان :8029
میانگین تراز آزمون عادی :8283
میانگین تراز نیمسال اول :8412
میانگین تراز نیمسال دوم :8229

نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1397/08/04 تا تاريخ : 1398/04/07

    کارنامه دانش آموز در کانون
    کارنامه کنکور