انیمیشن فیزیکی- تغییر شیمیایی و تغییر فیزیکی

بسیاری از مفاهیم اولیه فیزیک و شیمی را می‌توان در قالب انیمیشن آموزش داد. در زیر یکی از این انیمیشن‌ها درج شده است.

انیمیشن فیزیکی- تغییر شیمیایی و تغییر فیزیکی

انيميشن تغيير فيزيكي و تغيير شيميايي

مي‌دانيم در تغيير فيزيكي اصل ماده تغيير نمي‌كند و فقط شكل آن تغيير مي‌كند مانند يخ زدن آب، پاره كردن كاغذ

در تغيير شيميايي ماده تغيير مي‌كند و به ماده جديدي تبديل مي‌شود مانند سوختن چوب كبريت


منبع :

فایل های ضمیمه