استراتژی بازگشت دانش آموزان فعال در کامنت‌های درسی چگونه است؟

در این مطلب نظرات آن دسته از دانش آموزان رشته تجربی با میانگین بالای 6750 که در فاصله میان آزمون‌های امسال به طور پیوسته در صفحه مقطع خود کامنت درسی ارسال کرده اند...

استراتژی بازگشت دانش آموزان فعال در کامنت‌های درسی چگونه است؟

در این مطلب نظرات آن دسته از دانش آموزان رشته تجربی با میانگین بالای 6750 که در فاصله میان آزمون های امسال به طور پیوسته در صفحه مقطع خود کامنت درسی ارسال کرده اند و یا سوالات درسی دیگران را پاسخ داده اند را در مورد استراتژی بازگشت پرسیده ایم.

هر دانش آموزی برای مدیریت درست زمان آزمون و استفاده بهینه از زمان ذخیره شده، استراتژی مخصوص خود را دارد اما اطلاع از نظرات دیگران می تواند گزینه هایی را پیش روی ما بگذارد که انتخاب بهترین روش بر عهده ی ماست.


مطالب مرتبط :

تکنیک ضربدر و منهای دانش آموزان فعال در کامنت درسی (شیمی)


نتایج گفتگوی ما با این دانش آموزان به شرح زیر است :


1- استراتژی خود را در برخورد با سوالات و درس های مختلف چه زمانی تعیین می کنید؟


2- در مرحله دوم (استراتژی بازگشت) معمولا از کدام درس عمومی شروع می کنید؟


3- در مرحله دوم (استراتژی بازگشت) معمولا از کدام درس اختصاصی شروع می کنید؟


* در جدول زیر اسامی برخی از این دانش آموزان به همراه نام درسی که مرحله دوم پاسخگویی را از آن شروع می کنند آمده است :

نامنام خانوادگیگروهمیانگین ترازدر استراتژی بازگشت ابتدا از کدام درس اختصاصی شروع می کنید؟در استراتژی بازگشت ابتدا از کدام درس عمومی شروع می کنید؟
سيدعرفانشريف زادهيازدهم تجربي7454زیست-
ارمياترخانىيازدهم تجربي7437زیست-
بهنامدانشيازدهم تجربي7342زیست-
محمد طاهاسالارىيازدهم تجربي7232-ادبیات
مهرساحميدىيازدهم تجربي7119زیست-
مهديهابراهيم زادهيازدهم تجربي7027ریاضی-
محمدمهدىقاسمىدهم تجربي6891-ادبیات
نيماپاكيزهدوازدهم تجربي7621ریاضی  ادبیات
فاطمهوشوشادىدوازدهم تجربي7592فیزیک-
رهامرسلىدوازدهم تجربي7524شیمی  دین و زندگی
محمد مهدىجعفرىدوازدهم تجربي7327زیست  ادبیات
زهراعبدىدوازدهم تجربي7293زیست  ادبیات
محمدصادقىدوازدهم تجربي7269ریاضی-
ثناسهرابىچهارم تجربي7253زیست-
علىپرويندوازدهم تجربي7214زیست-
حسينناظرىدوازدهم تجربي7212ریاضی  ادبیات
عليرضاكامياب رودسرىچهارم تجربي7176زیست-
نگينسيدموسوىچهارم تجربي7095ریاضی  ادبیات
حسينبرندهچهارم تجربي7073ریاضی  ادبیات
سهيلحاجى زادهدوازدهم تجربي7069ریاضی-
سعيدغيوردوازدهم تجربي7017-ادبیات
پرنياخواجوئى نژادچهارم تجربي6994زیست-
فاطمهرهبرىچهارم تجربي6988ریاضی-
نرگساميدىدوازدهم تجربي6957زیست-
سيدعليرضامحقق مرتضوىچهارم تجربي6887ریاضی-
رضاآخشچهارم تجربي6837شیمی  ادبیات
سيد حسينرسولىچهارم تجربي6830زیست-
پارساجعفرىدوازدهم تجربي6828زیست  ادبیات
زهراقره سوفلودوازدهم تجربي6820زیست-